top of page

Doç. Dr. Abdulkadir TEPELER

Üroloji Uzmanı

 

1978 yılında Erzurum’da doğan ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini 2002 yılında bitiren Dr. Tepeler, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D.’da ihtisas eğitimine başladı. Burada 2 yıl eğitim aldıktan sonra Ağustos 2004’de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniğinde ihtisasına devam etti ve Ağustos 2009’da Üroloji uzmanı oldu.

Uzmanlık eğitimi süresince minimal invaziv yöntemler (Endoskopik taş tedavisi – perkütan nefrolitotomi (PCNL), üreterorenoskopi (URS), Laparoskopik cerrahi) ve Çocuk Ürolojisi alanlarında bilimsel aktiviteleri yakından takip edip, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde çalışmalarını yayınladı.

Eğitim ve Deneyimler

1996-2002

2002-2004

2004-2009

2010-2014

2014-2016

2002-2004

2004-2009

2009-2010

2010-2013

2013-2014

2016-2017

2017-2019

2019 - 2021

1996-2002

2021 - Halen

Lisans -Tıp Fakültesi -Atatürk Üniversitesi

Doktora/S.Yeterlilik/ Tıpta Uzmanlık-Çocuk Cerrahisi -İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Doktora/S.Yeterlilik/ Tıpta Uzmanlık-Üroloji -SB. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yardımcı Doçent Dr.-Üroloji-Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Doçent Dr.-Üroloji-Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Dr.Arş.Gör. - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Asistan Dr.- Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Uzman Dr. -Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi, Silvan Diyarbakır

Yard.Doç.Dr.-Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Research Fellow -University of Wisconsin, Faculty of Medicine and Public Health, Department of Urology, Madison, Wisconsin, USA

Doçent Dr.-Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Doçent Dr.-Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi, Üroloji Kliniği

Doçent Dr.-Bahçelievler Medicalpark Hastanesi

Doçent Dr.-Şişli Kolan İnternationel Hastanesi

Doçent Dr.-Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Cd. No 13, 34360 Şişli/İstanbul

İdari Görevler

 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Taş Hastalıkları Kılavuzu Bölümünde yardımcı üyelik

       (Guidelines on Urolithiasis – Associate member) (2014-2016)

 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Taş Hastalıkları Kılavuzu Bölümünde üyelik

       (Guidelines on Urolithiasis – Full panel member) (2016)

 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Young Academic Urologists Working Party Section on

       Urolithiasis – Member (2011-2014)

 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Section of Urolithiasis (EULIS), Associate member (2015)Türk Üroloji Akademisi Endoüroloji Kurul Üyeliği

 • Bezmialem Vakif Üniversitesi, Proje Destek Ofisi, Koordinator yardımcılığı (2014-2016)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • AMERİKAN ÜROLOJİ DERNEĞİ (AUA)

 • AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ (EAU)

 • TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ (TÜD)

 • ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ (ÜCD)

 • ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ

 • PEDİATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ

Yönetilen Doktora Tezleri

“Ultramini Perkütan Nefrolitominin böbrek taşlarının tedavisinde etkinlik ve güvenilirliği”
Dr Ismail Başıbüyük tıpta uzmanlık eğitimi bitirme tezi 2015​

Hakemlikler

 • European Urology

 • Gold Urology

 • Journal of Endourology

 • World Journal of Urology

 • Urology Journal

 • Türk Üroloji Dergisi

 • Yeni Üroloji Dergisi

 • Journal of Clinical and Analytical Medicine

 • Dicle Tıp Dergisi

Eserler

 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • A1. A. Tefekli, F. Altunrende, K. Tepeler, A. Tas,  S. Aydin, AY. Muslumanoglu, “Tubeless percutaneous nephrolithotomy in selected patients: a prospective randomized comparison.” Int Urol Nephrol,  57-63 pp., 2007, DOI: 10.1007/s11255-006-9040-6

 • A2. A. Tefekli,  M. Ali Karadag, K. Tepeler, E. Sari, Y. Berberoglu, M. Baykal, O. Sarilar, AY. Muslumanoglu, “Classification of percutaneous nephrolithotomy complications using the modified clavien grading system: looking for a standard.” Eur Urol (ISI),  184-190pp., 2008, DOI: 10.1016/j.eururo.2007.06.049

 • A3. A. Tefekli, H. Kurtoglu H, K. Tepeler, MA. Karadag, E. Kandirali, E. Sari, M. Baykal, AY. Muslumanoglu AY, “Does the metabolic syndrome or its components affect the outcome of percutaneous nephrolithotomy?” J Endourol (ISI), 35-40pp, 2008, DOI: 10.1089/end.2007.0034

 • A4. MA. Karadag, A. Tefekli, F. Altunrende, A.Tepeler, M. Baykal, AY. Muslumanoglu, “Is routine radiological surveillance mandatory after uncomplicated ureteroscopic stone removal?” J Endourol (ISI), 261-266pp, 2008, DOI: 10.1089/end.2006.0445.

 • A5. A. Tok, S. Ozturk, A. Tepeler, AH. Tefekli, R. Kazancioglu, AY. Muslumanoglu, “The effects of percutaneous nephrolithotomy on renal function in geriatric patients in the early postoperative period.”  Int Urol Nephrol, 219-223pp, 2009, DOI: 10.1007/s11255-008-9482-0.

 • A6. E. Yuruk, A. Tefekli, E. Sari, MA. Karadag, A. Tepeler, M. Binbay, AY. Muslumanoglu, “Does previous extracorporeal shock wave lithotripsy affect the performance and outcome of percutaneous nephrolithotomy?”  J Uro (ISI), 663-667pp,  2009, DOI: 10.1016/j.juro.2008.10.016.

 • A7. A. Tepeler, M. Binbay, E.  Yuruk, E. Sari, M. Kaba, AY. Muslumanoglu, A. Tefekli, “Factors affecting the fluoroscopic screening time during percutaneous nephrolithotomy” J Endourol (ISI), 1825-1829pp., 2009, DOI: 10.1089/end.2009.0256.

 • A8. M. Binbay, E. Sari, A. Tepeler, A. Erbin, O. Savas, AY. Muslumanoglu, A. Tefekli., “Characteristics of patients requiring Double-J placement because of urine leakage after percutaneous nephrolithotomy.” J Endourol (ISI), 1945-1949pp, 2009, DOI: 10.1089/end.2009.0154.

 • A9. T.Akman, E.Sari, M.Binbay, E.Yuruk, A.Tepeler, M.Kaba, AY.Muslumanoglu, A.Tefekli, “Comparison of outcomes after percutaneous nephrolithotomy of staghorn calculi in those with single and multiple accesses.” J Endourol (ISI), 955-960pp., 2010, DOI: 10.1089/end.2009.0456.

 • A10. A. Tepeler, Y. Yeşilolva, A.Kılınç, T. Aktoz, A. Onen, “A mild and rare form of Klippel-Trenaunay syndrome presenting with urethral bleeding due to penile hemangioma.” Urology (ISI), 463-465pp, 2011 DOI: 10.1016/j.urology.2010.05.018.

 • A11. AA. Sancaktutar, N. Pembegül, Y. Bozkurt, B. Kolcu, A. Tepeler,  “Multiple circumferential urethrocutaneous fistulae as a rare complication of circumcision and review of literature.” Urology (ISI), 728-799pp, 2011, DOI: 10.1016/j.urology.2010.06.005.

 • A12. AY. Muslumanoglu, M. Binbay, E. Yuruk, T. Akman, A. Tepeler, T. Esen, AH. Tefekli, “Updated epidemiologic study of urolithiasis in Turkey. I: Changing characteristics of urolithiasis.” Urol Res (ISI),  309-314pp., 2011, DOI: 10.1007/s00240-010-0346-6.

 • A13. T. Akman, M. Binbay, E. Sari, E. Yuruk, A. Tepeler, M. Akcay, AY. Muslumanoglu, A. Tefekli, “Factors affecting bleeding during percutaneous nephrolithotomy: single surgeon experience.” J Endourol (ISI), 327-333pp., 2011, DOI: 10.1089/end.2010.0302

 • A14. T. Aktoz, A. Tepeler, EO. Gündoğdu, U. Ozkuvanci, AY. Müslümanoğlu, “Priapism in the newborn: management and review of literature.” Andrologia (ISI), 65-67pp., 2011, DOI: 10.1111/j.1439-0272.2009.01000.x

 • A15. M. Binbay, A. Tepeler, A. Singh, T. Akman, E. Tekinaslan, O. Sarilar, M. Baykal, AY.Muslumanoglu AY,  “Evaluation of pneumatic versus holmium:YAG laser lithotripsy for impacted ureteral stones.” Int Urol Nephrol, 989-995pp., 2011, DOI: 10.1007/s11255-011-9951-8.

 • A16. AA. Sancaktutar, A. Tepeler, H. Soylemez, N. Penbegul, M. Atar, Y. Bozkurt, K. Yıldırım., “A solution for medical and legal problems arising from forgotten ureteral stents: initial results from a reminder short message service (SMS).”, Urol Res (ISI), 253-58 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s00240-011-0404-8

 • A17. H. Kilincaslan, G. Leblebisatan, A.Tepeler, SC.Karakus, “Formation of obstructing blood clot in the ureter in a patient with Glanzmann’s thrombasthenia.” Blood Coagul Fibrinolysis, 735-737pp., 2011, DOI: 10.1097/MBC.0b013e32834a5c4c.

 • A18. A. Tepeler, U. Ozkuvanci,  C. Kezer, AY. Muslumanoglu, “A rare anomaly of testicular descend: transverse testicular ectopia and review of the literature.” J Laparoendosc Adv Surg Tech A (ISI),  987-989pp., 2011, DOI: 10.1089/lap.2011.0044.

 • A19. A.Tepeler, T.Akman, M.Binbay, AY.Muslumanoglu, “ Letter to the Editor regarding the article “Effectiveness of ultrasonography in the postoperative follow-up of pediatric patients undergoing ureteroscopic stone manipulation”. Pediatr Surg Int. 215pp., 2012, DOI: 10.1007/s00383-011-3043-9

 • A20. N.Penbegul, A.Tepeler, AA.Sancaktutar, Y.Bozkurt, M.Atar, K.Yıldırım, H.Soylemez, “Safety and Efficacy of Ultrasound-guided Percutaneous Nephrolithotomy for Treatment of Urinary Stone Disease in Children.”, Urology (ISI), 1015-1019 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.urology.2011.10.059

 • A21. AA.Sancaktutar, Y.Bozkurt, H.Onder, H.Soylemez, M.Atar, N.Penbegul, T.Ziypak, G.Tekbas, A.Tepeler, “A New Practical Model Of Testes Shield: The Effectiveness During Abdominopelvic Computerized Tomography”, J Androl (ISI), 984-989 pp., 2012 , DOI: 10.2164/jandrol.111.015560

 • A22. A.Tepeler, A.Armağan, T.Akman,  EC.Polat, C.Ersöz, R.Topaktaş, MR.Erdem, SY.Onol, “Impact of percutaneous renal access technique on outcomes of percutaneous nephrolithotomy.”  J Endourol (ISI), 828-833pp., 2012, DOI: 10.1089/end.2011.0563.

 • A23. A.Tepeler, A.Armağan, Z.Doğan, M.Yılmaz, MS.Sılay, “Re: The efficacy and safety of ureteroscopy for ureteral calculi in pregnancy: our experience in 32 patients.” Urol Res (ISI), 615pp., 2012, DOI: 10.1007/s00240-012-0458-2

 • A24. A.Tefekli, A.Tepeler, T.Akman, M.Akçay, M.Baykal, MA.Karadağ, AY.Muslumanoglu, J. de la Rosette, “The comparison of laparoscopic pyelolithotomy and percutaneous nephrolithotomy in the treatment of solitary large renal pelvic stones.” Urol Res (ISI), 549-555pp., 2012, DOI: 10.1007/s00240-012-0463-5.

 • A25. A.Tepeler, T.Akman, A.Tok, M.Kaba, M.Binbay, AY.Müslümanoğlu, A.Tefekli, “Retroperitoneoscopic nephrectomy for non-functioning kidneys related to renal stone disease.” Urol Res (ISI), 559-565pp., DOI: 10.1007/s00240-012-0466-2.

 • A26. AA.Sancaktutar, H.Kilinçaslan, M.Atar, H.Söylemez, N.Penbegül, Y.Bozkurt, A.Tepeler, “Severe phimosis leading to obstructive uropathy in a boy with Lichen sclerosus”, Scand J Urol Nephrol (ISI), 371-374 pp., 2012 , DOI: 10.3109/00365599.2012.689007

 • A27. T.Akman, A.Tefekli, A.Armagan, I.Kiliçaslan, B.Özerman, A.Tepeler, A.Kadioğlu, “Decorin as a new treatment alternative in Peyronie’s disease: preliminary results in the rat model.” Andrologia (ISI) 101-106pp., DOI: 10.1111/j.1439-0272.2012.01318.x.

 • A28. T.Akman, M.Binbay, E.Tekinarslan, A.Tepeler, M.Akcay, F.Ozgor, M.Ugurlu, A.Muslumanoglu, “Effects of bipolar and monopolar transurethral resection of the prostate on urinary and erectile function: a prospective randomized comparative study.” BJU Int (ISI), 129-136pp., 2013, DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.11266.x.

 • A29. B.Resorlu, A.Unsal, A.Tepeler, G.Atis, Z.Tokatli, D.Oztuna, A.Armagan, C.Gurbuz, T.Caskurlu, R.Saglam, “Comparison of retrograde intrarenal surgery and mini-percutaneous nephrolithotomy in children with moderate-size kidney stones: results of multi-institutional analysis.” Urology (ISI), 519-523pp., 2012, DOI: 10.1016/j.urology.2012.04.018.

 • A30. MS.Silay, H.Sirin, A.Tepeler, T.Karatag, A.Armagan, K.Horasanli, C.Miroglu,  “Snodgraft” technique for the treatment of primary distal hypospadias: pushing the envelope.” J Urol (ISI), 938-942pp.,2012, DOI: 10.1016/j.juro.2012.04.126.

 • A31. A.Tepeler, A.Armagan, T.Akman, MS.Sılay, M.Akçay, I.Başıbüyük, MR.Erdem, ŞY.Önol, “Is fluoroscopic imaging mandatory for endoscopic treatment of ureteral stones?” Urology (ISI), 1002-1006pp., 2012, DOI: 10.1016/j.urology.2012.02.082

 • A32. A.Tepeler, M.Akçay, “Re: Elkoushy MA: Impact of radiological technologists on the outcome of shock wave lithotripsy (Urology 2011)”, Urology (ISI), 492pp., 2012, DOI:: 10.1016/j.urology.2011.12.057.

 • A33. A.Tepeler, A.Armagan, AA.Sancaktutar, MS.Silay, N.Penbegul, T.Akman, NK.Hatipoglu, C.Ersoz, MR.Erdem, M.Akcay, “The role of microperc in the treatment of symptomatic lower pole renal calculi.”  J Endourol (ISI)  13-18pp., DOI: 10.1089/end.2012.0422.

 • A34. A.Tepeler, T.Akman , C.Ersoz, A.Armagan, “Re: Xu Y: Doppler Ultrasound-guided Percutaneous Nephrolithotomy With Two-step Tract Dilation for Management of Complex Renal Stones (Urology February 24, 2012 [Epub ahead of print]).” Urology (ISI), 745-746pp.,2012, DOI: 10.1016/j.urology.2012.03.017

 • A35. A.Armagan, A.Tepeler,  MS.Silay, C.Ersoz, M.Akcay, T.Akman, MR.Erdem, SY.Onol, “Micropercutaneous nephrolithotomy in the treatment of moderate-size renal calculi.” J Endourol (ISI), 177-181pp., 2013,  DOI: 10.1089/end.2012.0517.

 • A36. A.Tepeler, M.Gunes, F.Elbir, T.Akman, H.Kilincaslan, “The technical details of treatment of kidney stone in children.” Urol Res (ISI),  801-802pp., 2012, DOI: 10.1007/s00240-012-0510-2.

 • A37. A.Tepeler, M.Remzi Erdem,  M.Gunes, T.Akman, M.Akçay, “Stone gum: to prevent the stone migration and provide stone clearance during percutaneous nephrolithotomy.” Med Hypotheses, 896-897pp., 2012, DOI: 10.1016/j.mehy.2012.08.020.

 • A38. AA.Sancaktutar, Ş.Adanur, B.Reşorlu, A.Tepeler, T.Ziypak, H.Söylemez,  M. Atar, Y. Bozkurt, N. Penbegül, A. Tüfek, S. Yavuz, “The forgotten ureteral stent in children: from diagnosis to treatment.” J Urol (ISI), 1054-1060pp.,  2013, DOI: 10.1016/j.juro.2012.09.089.

 • A39. T.Akman, M.Binbay, A.Erbin,  A.Tepeler, E.Sari, O.Kucuktopcu, F.Ozgor, A.Muslumanoglu, “The impact of metabolic syndrome on long-term outcomes of percutaneous nephrolithotomy (PCNL).” BJU Int (ISI),  1079-1083pp., 2012, DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.11548.x.

 • A40. A.Tepeler, MS.Silay, A.Armagan, I.Basibuyuk,  T.Akman, M.Akcay, SY.Onol, “Laparoscopic-assisted “microperc” of a stone in a pelvic kidney of a 3-year-old girl.” J Laparoendosc Adv Surg Tech A (ISI), 174-176pp., DOI: 10.1089/lap.2012.0270.

 • A41. B.Resorlu, A.Unsal, T.Ziypak,  A.Diri, G.Atis, S.Guven, AA.Sancaktutar, A.Tepeler, OF.Bozkurt, D. Oztuna, “Comparison of retrograde intrarenal surgery, shockwave lithotripsy, and percutaneous nephrolithotomy for treatment of medium-sized radiolucent renal stones.” World J Urol (ISI),  2012, DOI: 10.1007/s00345-012-0991-1

 • A42. A.Tepeler, OF.Bozkurt, B.Resorlu, MS.Silay, E.Ozyuvali, C.Ersoz, M.Akcay, T.Akman, A.Armagan, A.Unsal, “Is the percutaneous nephrolithotomy procedure complicated in patients with anterior caliceal stones?” Urol Int, 389-393pp., 2013, DOI: 10.1159/000345711

 • A43. A.Armagan, MS.Silay, T.Karatag, T.Akman, A.Tepeler, C.Ersoz, M.Akcay, “Circumcision during the phallic period: does it affect the psychosexual functions in adulthood?” Andrologia (ISI), 2013, DOI: 10.1111/and.12071.

 • A44. A.Tepeler, M.Binbay, T.Akman, A.Erbin, C.Kezer, MS.Silay, E.Yuruk, S.Kardas, M.Akçay, A. Armagan, AY.Muslumanoglu, “Parenchymal thickness: does it have an impact on outcomes of percutaneous nephrolithotomy?” Urol Int,  405-410pp., 2013,  DOI: 10.1159/000346336.

 • A45. A.Tepeler, MS.Silay, T.Akman, M.Akcay, C.Ersoz, S.Kardas, MR.Erdem, A.Armagan, SY.Onol, “Comparison of flexible and rigid cystoscopy-assisted ureteral catheter insertion before percutaneous nephrolithotomy: a prospective randomized trial.” J Endourol (ISI),  722-726pp., DOI: 10.1089/end.2013.0018.

 • A46. N.Penbegul, NK.Hatipoglu, MN.Bodakci, M.Atar, Y.Bozkurt, AA.Sancaktutar, A.Tepeler, “Role of ultrasonography in percutaneous renal access in patients with renal anatomic abnormalities.” Urology (ISI), 938-942pp., 2013, DOI: 10.1016/j.urology.2013.01.038.

 • A47. A.Tepeler, B.Resorlu, T.Sahin, S.Sarikaya, M.Bayindir, U.Oguz, A.Armagan, A.Unsal, “Categorization of intraoperative ureteroscopy complications using modified Satava classification system.” World J Urol (ISI), 2013, DOI: 10.1007/s00345-013-1054-y

 • A48. MS.Silay, A.Tepeler, AA.Sancaktutar, H.Kilincaslan, B.Altay, MR.Erdem, NK.Hatipoglu, M.Akcay, T.Akman, A.Armagan, “The All-Seeing Needle Instead of the Veress Needle in Pediatric Urologic Laparoscopy.” J Endourol (ISI),  2013, DOI: 10.1089/end.2013.0054

 • A49. N.Dincel, B.Resorlu, A.Unsal, A.Tepeler, MS.Silay, A.Armağan, A.Diri, AA.Sancaktutar, T.Ziypak, S.Mir, “Are small residual stone fragments really insignificant in children?” J Pediatr Surg (ISI), 840-844pp., 2013 DOI:: 10.1016/j.jpedsurg.2012.07.061

 • A50. MS.Silay, N.Goknar, H.Kilincaslan, A.Tepeler, M.Akcay, T.Akman, O.Uysal, M.Kucukkoc, F.Oktem, A.Armagan, “Who Should We Trust in Screening for Lower Urinary Tract Dysfunction in Children: The Parents or the Child?” Urology (ISI), 2013, DOI: pii: S0090-4295(13)00388-9. 10.1016/j.urology.2013.03.021

 • A51. NK.Hatipoglu, AA.Sancaktutar, A.Tepeler, MN.Bodakci, N.Penbegul, M.Atar, Y.Bozkurt, H.Soylemez, MS.Silay, OM.Istanbulluoglu, T.Akman, A.Armağan, “Comparison of Shockwave Lithotripsy and Microperc for Treatment of Kidney Stones in Children.”  J Endourol (ISI),  2013, DOI: 10.1089/end.2013.0066

 • A52. A.Tepeler, K.Sarica, “Standard, mini, ultra-mini, and micro percutaneous nephrolithotomy: what is next? A novel labeling system for percutaneous nephrolithotomy according to the size of the access sheath used during procedure.” Urolithiasis (ISI),  2013, DOI: 10.1007/s00240-013-0578-3

 • A53. M.Kirac, A.Tepeler, OF.Bozkurt, F.Elbir, C.Ozluk, A.Armagan, A.Unsal, H.Biri, “The Efficacy of Bupivacaine Infiltration on the Nephrostomy Tract in Tubeless and Standard Percutaneous Nephrolithotomy: A Prospective, Randomized, Multicenter Study.” Urology (ISI), 2013, DOI:pii: S0090-4295(13)00589-X.10.1016/j.urology.2013.02.083.

 • A54. E.Sari, A.Tepeler, E.Yuruk, B.Resorlu, T.Akman, M.Binbay, A.Armagan, A.Unsal, A.Y. Muslumanoglu, “Effect of the body mass index on outcomes of flexible ureterorenoscopy” Urolithiasis (ISI) 2013, DOI: 10.1007/s00240-013-0590-7

 • A55. MS.Silay, A.Tepeler, G.Atis, AA.Sancaktutar, M.Piskin, C.Gurbuz, N.Penbegul, A.Ozturk, T.Caskurlu, A.Armagan, “Initial report of microperc in the treatment of pediatric nephrolithiasis” J Pediatr Surg (ISI), 1578-1583pp, 2013, DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2013.06.015

 • A56. A.Tepeler, AA.Sancaktutar, M.Taskiran, MS.Silay, MN.Bodakci, T.Akman, O.Tanriverdi, B.Resorlu, OF.Bozkurt, A.Armagan, K.Sarica, “Preoperative evaluation of pediatric kidney stone prior to percutaneous nephrolithotomy: is computed tomography really necessary?” Urolithiasis (ISI), 2013, DOI: 10.1007/s00240-013-0593-4

 • A57. A.Tepeler, MR.Erdem, O.Kurt, R.Topaktaş, I.Kilicaslan, A.Armagan, ŞY.Onol , “A rare renal epithelial tumor: Mucinous Cystadenomacarcinoma Case Report and Review of the literature”, Case Rep Med, 2011; 1-4pp., DOI: 10.1155/2011/686283

 • A58. R.Topaktaş, A.Tepeler, O.Kurt, MR.Erdem, A.Armagan, ŞY.Onol , “Rectovesical fistula related to transurethral resection of a bladder lesion”, Case Rep Med, 2011; 1-3pp., DOI: 10.1155/2011/801290

 • A.59. S.Adanur, T.Ziypak, AA.Sancaktutar, A.Tepeler, B.Resorlu, H.Soylemez, M.Daggulli, I.Ozbey, A.Unsal. “Percutaneous nephrolithotomy for the treatment of radiolucent renal stones in children: is it different opaque stone treatment?” Urolithiasis (ISI), 2014; 81-86pp., DOI: 10.1007/s00240-013-0610-7

 • A.60. NK.Hatipoglu, A.Tepeler, I.Buldu, G.Atis, MN.Bodakci, AA.Sancaktutar, MS.Silay, M.Daggulli, MO.Istanbulluoglu, T.Karatag, A.Armagan, T.Caskurlu. “Initial experince of micro-percutaneous nephrolithotomy in the treatment of renal calculi in 140 renal units.” Urolithiasis (ISI), 2014; 159-164pp., DOI: 10.1007/s00240-013-0631-2

 • A.61. A.Tepeler, T.Akman, MS.Silay, M.Akcay, C.Ersoz, S.Kalkan, A.Armagan, K.Sarica. “Comparison of intrarenal pelvic pressure during micro-percutaneous nephrolithotomy and conventional percutaneous nephrolithotomy.” Urolithiasis (ISI),  2014; 275-279pp., 10.1007/s00240-014-0646-3

 • A.62. M.Kirac, A.Tepeler, C.Guven, S.Kalkan, S.Kardas, A.Armagan, H.Biri. “Reduced Radiation Fluoroscopy Protocol during Retrograde Intrarenal Surgery for the Treatment of  Kidney Stones.” Urology Journal (ISI), 2014; 1589-1594pp., 

 • A.63. MR.Erdem, A.Tepeler, M.Gunes, MS.Silay, T.Akman, M.Akcay, A.Armagan, SY.Onol. “Laparoscopic decortication of hilar renal cysts using Ligasure” JSLS (ISI), 2014; 301-307pp, DOI: 10.4293/108680813X13753907291558

 • A.64. T.Ziypak, S.Adanur, A.Tepeler, M.Akcay, A.Armagan, I.Ozbey, O.Polat. “Endoscopic guided additional access for staghorn calculi.” J Endourol (ISI), 2014, DOI: 10.1089/end.2014.0189

 • A.65 M.K.Akman, T.Akman, A.Y.Guzeland, B.Huner, M.Uludag, A.Tepeler, M.Akcay, A.Armagan. “The relationship between female sexual dysfunction and myofascial pain syndrome and the effect of interferential current threaphy on female sexual dysfunction.” Acta Medica Mediterranea 2014: 90: 953pp, DOI:

 • A.66. ŞY.Önol, O.Şevket, FF.Önol, R.Erdem, A.Tepeler. “Minimum 1-year results of mesh spiral-sling procedure in managing refractory and primary disabling stress urinary incontinence.” Int Urogynecol J 2014: 25: 1399-1404 DOI: 10.1007/s00192-013-2224-6

 • A.67. OF.Arslan, A.Tepeler, B.Sninsky, E. Ozyuvalı, T.Ziypak, G.Atıs, M.Daggullı, B.Resorlu, T.Caskurlu, A.Unsal. “Flexible ureterorenoscopy for the treatment of kidney stone within pelvic ectopic kidney” Urology (ISI) 2014; 84(6): 1285-1289 DOI: 10.1016/j.urology.2014.07.041

 • A.68. A.Tepeler, PD.Sehgal, T.Akman, A.Unsal, E.Ozyuvali, A.Armagan, SY.Nakada. “Factors affecting outcomes of percutaneous nephrolithotomy in horseshoe kidneys” Urology (ISI), 2014: 84(6): 1290-1294. DOI: 10.1016/j.urology.2014.08.008

 • A.69. I.Buldu, A.Tepeler, T.Karatag, M.N. Bodakci, N.K.Hatipoglu, N.Penbegul, T.Akman, O. Istanbulluoglu, A.Armagan. “Does aging affect the outcome of percutaneous nephrolithotomy?” Urolithiasis (ISI), DOI: 0.1007/s00240-014-0742-4

 • A.70. T.Karatag, A.Tepeler, I.Buldu, M.Akcay, M.Tosun, O.Istanbulluoglu, A.Armagan. “Is micro-percutaneous nephrolithotomy surgery technically feasible and efficient under spinal anesthesia?” Urolithiasis (ISI), DOI:

 • A.71. R.Topaktas, A.Tepeler. How should we treat renal calculi accompanying to simple renal cyst? Urology (ISI), 2015: 85(2): 484. DOI: 10.1016/j.urology.2014.10.023

 • A.72. M.Tolga Gulpinar, B.Resorlu, G.Atis, A.Tepeler, E.Ozyuvali, D.Oztuna, M.Resorlu, A.Akbas, EB.Sancak, A.Unsal. Safety and efficacy of retrograde intrarenal surgery In patients of different age groups. Actas Urol Esp (ISI), 2015; DOI: 10.1016/j.acuro.2014.06.006

 • A.73. A Armagan, T Karatag, I Buldu, M Tosun, I Basibuyuk, MO Istanbulluoglu, A. Tepeler. Comparison of flexible ureterorenoscopy and micropercutaneous nephrolithotomy in the treatment for moderately size lower-pole stones. World J Urol. 2015 Feb 25.

 • A.74. M Kaynar, F Koyuncu, I Buldu, E Tekinarslan, A Tepeler, T Karatağ, MO İstanbulluoğlu, K Ceylan. Comparison of the efficacy of diclofenac, acupuncture, and acetaminophen in the treatment of renal colic. Am J Emerg Med. 2015 Jun;33(6):749-53. doi: 10.1016/j.ajem.2015.02.033.

 • A.75. T Karatag, A Tepeler, MS Silay, MN Bodakci, I Buldu, M Daggulli, NK Hatipoglu, MO Istanbulluoglu, A Armagan. A Comparison of 2 Percutaneous Nephrolithotomy Techniques for the Treatment of Pediatric Kidney Stones of Sizes 10-20 mm: Microperc vs Miniperc. Urology. 2015 May;85(5):1015-8. doi: 10.1016/j.urology.2015.02.010

 • A.76. A. Tepeler, Sninsky BC, Nakada SY. Flexible ureteroscopic laser lithotripsy for upper urinary tract stone disease in patients with spinal cord injury. Urolithiasis. 2015 May 19.

 • A.77. A.Tepeler. Reply by authors. Urology 2015 Jun; 85(6):1524.

 • A.78. Akbulut F, Tok A, Penbegul N, Daggulli M, Eryildirim B, Adanur S, Gurbuz G, Celik H, Utangac MM, Dede O, Bodakcı MN, A Tepeler, Sarica K. Colon perforation related to percutaneous nephrolithotomy: from diagnosis to treatment. Urolithiasis. 2015 Jun 2.

 • A.79. A. Tok, F. Akbulut, I.Buldu, T.Karatag, O.Kucuktopcu, G.Gurbuz, O.Istanbulluoglu, A.Armagan, A.Tepeler, AI.Tasci. Comparison of microperc and mini-percutaneous nephrolithotomy for medium-sized lower calyx stones. Urolithiasis. 2016 Apr;44(2):155-9. doi: 10.1007/s00240-015-0804-2.

 • A.80. A. Tepeler, T.Karatag, A.Tok, E.Ozyuvali, I.Buldu, S.Kardas, OT.Kucukdagli , A.Unsal. Factors affecting hospital readmission and rehospitalization following percutaneous nephrolithotomy. World J Urol Jan; 34(1):69-73. doi: 10.1007/s00345-015-1641-1

 • A.81. Tok A, Akbas A, Aytan N, Aliskan T, Cicekbilek I, Kaba M, Tepeler A. Are the urology operating room personnel aware about the ionizing radiation? Int Braz J Urol. 2015 Sep-Oct;41(5):982-9. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2014.0351

 • A.82. Bayrak O, Demirbas A, Doluoglu OG, Karakan T, Resorlu B, Kardas S, Tepeler A, Tangal S, Adanur S, Celik O. Is a contrast study really necessary prior to ureteroscopy? Braz J Med Biol Res. 2016 Jan;49(1):e4855. doi: 10.1590/1414-431X20154855.

 • A.83. Ozgor F, Tepeler A, Elbir F, Sarilar O, Gurbuz ZG, Armagan A, Binbay M, Tasci AI Comparison of miniaturized percutaneous nephrolithotomy and flexible ureterorenoscopy for the management of 10-20 mm renal stones in obese patients. World J Urol. 2016 Aug;34(8):1169-73. doi: 10.1007/s00345-015-1745-7.

 • A.84. Buldu I, Tepeler A, Karatag T, Ozyuvali E, Elbir F, Yordam M, Unsal A. Which factors affect the hospital re-admission and re-hospitalization after flexible ureterorenoscopy for kidney stone? World J Urol. 2016 Sep;34(9):1291-5. doi: 10.1007/s00345-015-1750-x

 • A.85. Buldu I, Tepeler A, Kaynar M, Karatag T, Tosun M, Umutogluv T, Tanriover H, Istanbulluoglu O. Comparison of Anesthesia Methods in Treatment of Staghorn Kidney Stones with Percutaneous Nephrolithotomy. Urol J. 2016 Mar 5;13(1):2479-83.

 • A.86. Utangac MM, Tepeler A, Daggulli M, Tosun M, Dede O, Armagan A. Comparison of Scoring Systems in Pediatric Mini-Percutaneous Nephrolithotomy. Urology. 2016 Jul;93:40-4. doi: 10.1016/j.urology.2016.03.038

 • A.87. Kocaaslan R, Tepeler A, Buldu I, Tosun M, Utangac MM, Karakan T, Ozyuvali E, Hatipoglu NK, Unsal A, Sarica K. Do the urolithiasis scoring systems predict the success of percutaneous nephrolithotomy in cases with anatomical abnormalities? Urolithiasis. 2016 Jul 12.

 • A.88. Erbin A, Tepeler A, Buldu I, Ozdemir H, Tosun M, Binbay M. External Comparison of Recent Predictive Nomograms for Stone-Free Rate Using Retrograde Flexible Ureteroscopy with Laser Lithotripsy. J Endourol. 2016 Nov;30(11):1180-1184. 

 • A.89. Utanğaç MM, Sancaktutar AA, Tepeler A.Micro-ureteroscopy for the treatment of distal ureteral calculi in children. J Pediatr Surg. 2017 Mar;52(3):512-516.

 • A.90. Ozgor F, Tosun M, Kayali Y, Savun M, Binbay M, Tepeler A. External Validation and Evaluation of Reliability and Validity of the Triple D Score to Predict Stone-Free Status After Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. J Endourol. 2017 Feb;31(2):169-173. doi: 10.1089/end.2016.0721.

 • A.91. Canvasser NE, Alken P, Lipkin M, Nakada SY, Sodha HS, Tepeler A, Lotan Y. The economics of stone disease. World J Urol. 2017 Jan 20. doi: 10.1007/s00345-017-2003-y

 • A.92. Ruhayel Y, Tepeler A, Dabestani S, MacLennan S, Petřík A, Sarica K, Seitz C, Skolarikos A, Straub M, Türk C, Yuan Y, Knoll T. Tract Sizes in Miniaturized Percutaneous Nephrolithotomy: A Systematic Review from the European Association of Urology Urolithiasis Guidelines Panel. Eur Urol. 2017 Feb 22. pii: S0302-2838(17)30084-2. doi: 10.1016/j.eururo.2017.01.046.

 • A.93. Ozgor F, Tepeler A, Basibuyuk I, Kucuktopcu O, Kayali Y, Yanaral F, Binbay M. Supracostal access for miniaturized percutaneous nephrolithotomy: comparison of supracostal and infracostal approaches. Urolithiasis. 2017 Mar 30. doi: 10.1007/s00240-017-0976-z

 • B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 • B1. A.Tepeler, T.Akman, M.S.Silay, M.Akcay, C.Ersoz, A.Armagan, 2nd Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS)  konferansı dahilinde “European Urology, The Vol. 12, Issue 3, Supplement” bildiri kitapçığındaki “The comparison of intrarenal pelvic pressure during micro-percutaneous nephrolithotomy and conventional percutaneous nephrolithotomy”,  66pp., Copenhagen, Denmark, 5-7 September 2013

 • B2. AA.Sancaktutar, Y.Bozkurt, G.Kalkan, C.Kilic, N.Penbegul, A.Tepeler, EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM) konferansı dahilinde “European Urology, The Vol. 9 Issue 6, Supplement” bildiri kitapçığındaki “As a new factor for the development of varicocele: chronic cough” 612pp., Istanbul, Turkey, 1-2 October, 2010

 • B3. A.Tepeler, M.Binbay, T.Akman, A.Y.Muslumanoglu, EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM) konferansı dahilinde “European Urology, The Vol. 9 Issue 6, Supplement” bildiri kitapçığındaki “The comparison of stone retrieval devices used during ureterosocopic management of ureter calculi in terms of efficacy, safety, and cost effectivity” ” 579pp., Istanbul, Istanbul, Turkey, 1-2 October, 2010

 • B4. A.Tefekli, A.Tepeler, T.Akman, M.Binbay, M.Baykal, A.Muslumanoglu, 27th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “27th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Does the presence of urinary stone disease affect the peroperative and postoperative complication rates of laparoscopic simple nephrectomy”, 331pp., Munich, Germany, 6-10 October, 2009

 • B5. T.Akman, E.Sari, M.Binbay, K.Tepeler, A.Muslumanoglu, A.Tefekli, 27th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “27th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Effect of the stone and patient related parameters on time duration of percutaneous nephrolithotomy opertion and the lenght of hospitalization: analysis of 1466 patients”, 204pp., Munich, Germany, 6-10 October, 2009

 • B6. A.Tepeler, A.Tefekli, T.Aktoz, M.Binbay, M.Baykal, A.Muslumanoglu, 27th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “27th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Can peroperative complication rates dictate the difficulty of retroperitoneoscopic procedures”, 321pp., Munich, Germany, 6-10 October, 2009

 • B7. A.Tepeler, A.Tefekli, T.Aktoz, M.Baykal, A.Muslumanoglu, 27th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “27th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Laparoscopic pyelolithotomy in the treatment of pelvic calculi within a horseshoe kidney”, 387pp., Munich, Germany, 6-10 October, 2009

 • B8. A.Tepeler, M.Binbay, E.Sari, M.Akcay, Y.Berberoglu, A.Y.Mulumanoglu, A.H.Tefekli,  24th Annual EAU Congress konferansı dahilinde “European Urology, Vol. 8, Issue 4, Supplement” bildiri kitapçığındaki “The comparison of laparoscopic pyelolithotomy versus percutaneous nephrolithotomy in the management of large renal pelvic stones”,  261pp., Stockhom, Sweeden, 17-21 March, 2009

 • B9. M.Binbay, AH.Tefekli, E.Yuruk, K.Tepeler, O.Sarilar, AY.Muslumanoglu, Y.Berberoglu 23rd Annual EAU Congress konferansı dahilinde “European Urology, Vol. 7, Issue 3, Supplement” bildiri kitapçığındaki “Prospective comparison of quality of life in patients treated with either laparoscopic radical prostatectomy or open retropubic radical prostatectomy”,  243pp., Milan, Italy, 26-29 March, 2008

 • B10. E.Yuruk, M.Binbay, A.Tepeler, C.Kezer, AH.Tefekli, AY.Muslumanoglu, EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting konferansı dahilinde “European Urology, Vol. 2 Issue 6, Supplement” bildiri kitapçığındaki “Percutaneous nephrolithotomy in patients aged 70 and older” 126pp., Antalya, Turkey, 19-20 October, 2007

 • B11. M.Binbay, A.Tepeler, E.Yuruk, E.Sari, M.Baykal, AH.Tefekli, AY.Muslumanoglu, EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting konferansı dahilinde “European Urology, Vol. 2 Issue 6, Supplement” bildiri kitapçığındaki “Does previous open renal surgery effect the results of percutaneous nephrolithotomy?” 122pp., Antalya, Turkey, 19-20 October, 2007

 • B12. A.Tok, AH.Tefekli, A.Tepeler, M.Binbay, E.Yuruk, M.Akcay, AY.Muslumanoglu, EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting konferansı dahilinde “European Urology, Vol. 2 Issue 6, Supplement” bildiri kitapçığındaki “Retroperitoneoscopy experience with 107 cases”, 83pp., Antalya, Turkey, 19-20 October, 2007

 • B13. A.Tepeler, M.Binbay, M.Kaba, C.Kezer, E.Yuruk, AH.Tefekli, AY.Muslumanoglu, EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting konferansı dahilinde “European Urology, Vol. 2 Issue 6, Supplement” bildiri kitapçığındaki “Forgotten indwelling urinary stents: Unexpected harmful results of a beneficial procedure”, 75pp., Antalya, Turkey, 19-20 October, 2007

 • B14. A.Tepeler, M.Kaba, E.Yuruk, M.Binbay, AH.Tefekli, AY.Muslumanoglu, EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting konferansı dahilinde “European Urology, Vol. 2 Issue 6, Supplement” bildiri kitapçığındaki “A simple way for  ureteral access: Hydrodilation pump system”, 77pp., Antalya, Turkey, 19-20 October, 2007

 • B15. AY.Muslumanoglu, E.Yuruk, M.Binbay, A.Tepeler, E.Sari, MA.Karadag, AH.Tefekli, EAU 3rd South Eastern European Meeting konferansı dahilinde “European Urology, Vol. 2 Issue 5, Supplement” bildiri kitapçığındaki “Percutaneous nephrolithotomy in the treatment of renal stones”, 27pp., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 5-6 October, 2007

 • B16. M.Binbay, AY.Muslumanoglu, E.Yuruk, E.Sari, A.Tepeler, O.Sarilar, AH.Tefekli, EAU 3rd South Eastern European Meeting konferansı dahilinde “European Urology, Vol. 2 Issue 5, Supplement” bildiri kitapçığındaki “Initial results with a novel extracorporeal shock wave lithotripter: The Dornier electromagnetic compact sigma”, 23pp., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 5-6 October, 2007

 • B17. O.Özkuvancı, A.Tepeler, H.Rodoplu, A.Tok, M.Akçay, Y.Berberoglu, AY.Muslumanoglu, 1st World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders konferans dahilinde bildiri kitapçığındaki “The modified Snodgrass and meatal stenosis”, 200pp., Istanbul, Turkey, 17-19 October, 2005

 • B18. A.Tepeler, O.Özkuvancı, H.Rodoplu, A.Tok, E.Şar, AY.Muslumanoglu, 1st World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders konferans dahilinde bildiri kitapçığındaki “Should neourethra be covered with flap in hypospadias cases circumcised before”, 206pp., Istanbul, Turkey, 17-19 October, 2005

 • B19. A.Armagan, A.Tepeler, C.Ersoz, S.Silay,T.Akman, M.Akcay, MR.Erdem, SY.Onol, 30th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “30th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Prelımınary results of patients wıth renal stones who underwent mikropercutaneous nephrolithotomy”, 194pp., Istanbul, Turkey, 4-8 September, 2012

 • B20. C.Kezer, T. Akman, M.Binbay, A.Erbin, A.Tepeler, E.Yuruk, F.Ozgor, M.Kaba, AY.Berberoglu, AY.Muslumanoglu, 30th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “30th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Factors affecting renal morphology and functıon for treatment modalıtıes of staghorn renal calculı”, 335pp., Istanbul, Turkey, 4-8 September, 2012

 • B21. MS.Silay, A.Tepeler, G.Atis, M.Piskin, AA.Sancaktutar, C.Gurbuz, N.Penbegul, A.Ozturk, T.Caskurlu, A.Armagan, 30th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “30th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “İnitial report of microperc in the treatment of pediatric kidney stones”, A214pp., Istanbul, Turkey, 4-8 September, 2012

 • B22. A.Tepeler, A.Armagan, T.Akman, MS.Silay, M.Akcay, I.Basibuyuk, MR.Erdem, SY.Onol, 30th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “30th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Is fluoroscopic imaging mandatory for endoscopic treatment of ureteral stones”, A379pp., Istanbul, Turkey, 4-8 September, 2012

 • B23. A.Unsal, A.Tepeler, B.Resorlu, 30th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “30th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “A new designed ergonomiz operator chair (endo-chair)for retrograde intrarenal surgery”, A409pp., Istanbul, Turkey, 4-8 September, 2012

 • B24. MS.Silay, A.Tepeler, I.Basıbuyuk, M.Akcay, T.Akman, A.Armagan, 30th World Congress of Endourology and SWL konferansı dahilinde “30th World Congress of Endourology and SWL Program and Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Laparoscopy assited microperc in an ectopic pelvic kidney stone in a 3 year old girl”, A470pp., Istanbul, Turkey, 4-8 September, 2012

 • B25. SY.Onol, F.F.Onol, M.R.Erdem, A.Tepeler, A.Armagan, American Urology Association (AUA) Annual Meeting konferansı dahilinde “Journal of Urology, The Vol. 189, Issue 4, Supplement” bildiri kitapçığındaki ” Total utilization of retroperitoneum for colpopexy (TURC) for the treatment of advanced uterovaginal and vault prolapse: midterm results”, e109 pp., San Diego, CA, USA, May 2013

 • B26. SY.Onol, O.Sevket, M.R.Erdem, F.F.Onol, A.Tepeler, A.Armagan, American Urology Association (AUA) Annual Meeting konferansı dahilinde “Journal of Urology, The Vol. 189, Issue 4, Supplement” bildiri kitapçığındaki “Spiral sling procedure for recurrent female stress urinary incontinence”, e110 pp., San Diego, CA, USA, May 2013

 • B27. N.Karpuz, M.Tunc, A.Tepeler, A.Armagan, R.Kazancioglu, S.Onol, R.Erkoc, 10th BANTOA Congress konferansı dahilinde “BANTOA Journal, Vol. 9, Supplement” bildiri kitapçığındaki “Renal cell carcinoma with coexistent renal artery stenosis: A case report”, 99pp., Chalkidiki, Greece, CA, 13-15 October 2011

 • C. Yazılan ulusal – uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 • C1. A.Tepeler, MR.Erdem, ŞY.Önol, A.Armağan, A.Akbaş, “Melanoma In the Clinic- Diagnosis, management and complications of malignancy” isimli Mandi Murphy editörlüğünde, InTech publishing tarafından 2011 tarihinde basılan kitapta “Malignant melanoma in Genito-Urinary Tract”, 265-276pp.

 • C2. AY.Müslümanoğlu, A.Tepeler, “Acil Cerrahi” isimli Prof Dr.Cemal Ertekin, Prof Dr. Recep Güloğlu, Prof Dr. Korhan Taviloğlu editörlüğünde, Nobel Matbaacılık tarafından 2009 tarihinde basılan kitapta “Renal kolik ve taşa bağlı anüri”, 837-840pp.

 • C3. AY.Müslümanoğlu, A.Tepeler, “Acil Cerrahi” isimli Prof Dr. Çetin Dinçel  editörlüğünde, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri tarafından 2007 tarihinde basılan kitapta “Metastatik germ hücreli testis tümörlerinde kemoterapi”, 799-803pp.

 • C4. A.Tepeler, SY Nakada. Radiology Imaging for Ureteral Stones. Ureteral Stone Management, A practical apprcah. Editors: S Patel, SY Nakada, Springer

 • C5. P.Alken, Micheal Lipkin, Steve Nakada, Hiren Sodha, A.Tepeler. Economics of stone disease. STONE DISEASE, A joint SIU-ICUD International Consultation

 • D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • D1. A.Tefekli, A.Tepeler, F.Altunrende, A.Tok, Ö.Sarılar, A.Y.Müslümanoğlu, “Seçilmiş olgularda tüpsüz perkütan nefrolitotomi” Türk Üroloji Dergisi, 240- 247pp., 2006

 • D2. Y.Berberoğlu, F.Altunrende, A.Tepeler, A.Tefekli, A.Y.Müslümanoğlu, “Serviks kanserli bir olguda perirenal ürinoma gelişimi” Haseki Tıp Bülteni, 143-145pp., 2006

 • D3. A.H.Tefekli, A.Tepeler, F.Altunrende, Ö.Sarılar, N.Nazlıcan, Y.Berberoğlu, A.Y.Müslümanoğlu, “Perkütan nefrolitotomide malzemelerin tekrar kullanımının maliyete etkisi” Haseki Tıp Bülteni, 183-188pp., 2006

 • D4. A.Tepeler, Ü.Özkuvancı, A.Tok, E.Sarı, M.Akçay, Y.Berberoğlu, A.Y.Müslümanoğlu, “Çocukluk çağında kronik renal yetmezlikli bir olguda hemodiyaliz sonrası priapizm gelişimi” Haseki Tıp Bülteni, 72-74pp., 2007

 • D5. A.Tepeler, M.A.Karadağ, Ü.Özkuvancı, E.Sarı, Y.Berberoğlu, AY.Müslümanoğlu “Complet Diphallus in a 14 years old boy” Marmara Medical Journal, 190-192pp., 2007

 • D6. A.Tepeler, M.Kaba, E.Yürük, M.Binbay, Y.Berberoğlu, A.Y.Müslümanoğlu, “Unutulmuş üreteral stent. Yararlı bir işlemin beklenmeyen zararlı sonuçları” Haseki Tıp Bülteni, 119-122pp., 2007

 • D7. A.Tepeler, C.Kezer, Ü.Özkuvancı, S.Aslan, M.Diker, G.Doğdu, AY.Müslümanoğlu, “Çift toplayıcı sistemi olan bir olguda ektopik üreter: nadir bir inkontinans sebebi” Haseki Tıp Bülteni, 225-228pp., 2007

 • D8. M.Binbay, MA.Karadağ, K.Tepeler, A.Tok, AH.Tefekli, A.Y.Müslümanoğlu “Perkütan nefrolitotomide başarıyı ve istenmeyen yan etkileri öngören etkenler” Türk Üroloji Dergisi, 445-453pp., 2007

 • D9. AY.Müslümanoğlu, A.Tepeler “Renal kolik, tanı ve tedavisi” Marmara Medical Journal, 187-192pp., 2008

 • D10. A.Tepeler, M.Binbay, A.Tok, E.Tekinaslan, Ü.Avşar, Y.Berberoğlu, AY.Müslümanoğlu, “Nadir bir hermafroditizm tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu” Haseki Tıp Bülteni, 79-81pp., 2008

 • D11. Ü.Özkuvancı, A.Tepeler, C.Kezer, E.Sarı, E.Tekinarslan, M.Kaba, Y.Berberoğlu, A.Y.Müslümanoğlu, “İstanbul’da ilkokul birinci sınıftaki erkek çocuklarda genital organ anomali oranları” Haseki Tıp Bülteni, 114-117pp., 2009

 • D12. E.Yürük, M.Binbay, K.Tepeler, Y.Berberoğlu, A.Y.Müslümanoğlu, A.Tefekli, “Perkütan nefrolitotomi sonrası böbrek içi psödoanevrizmada anjiografik tanı ve tedavi: Olgu sunumu” Haseki Tıp Bülteni, 143-145pp., 2009

 • D13. A.Tok, A.Tepeler, T.Aktoz, M.Kaba, M.Akçay, M.Binbay, A.H.Tefekli, A.Y.Müslümanoğlu, “İlk retroperitoneoskopik deneyimlerimiz” Haseki Tıp Bülteni, 151-158pp., 2009

 • D14. M.Kaba, M.Binbay, A.Tepeler, T.Akman, M.Baykal, AY.Müslümanoğlu, A.H.Tefekli, “Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğin karşılaştırılması” Türk Üroloji Dergisi, 335-340pp., 2009

 • D15. M.Akçay, M.Binbay, A.Tepeler, T.Akman, M.Kaba, E.Yürük, M.Baykal, A.Y.Müslümanoğlu, A.Tefekli, “Laparoskopik radikal prostatektomi sonuçlarımız” Haseki Tıp Bülteni, 28-33pp., 2010

 • D16. A.Tepeler, MA.Karadağ, A.Tok, M.Akçay, M.Binbay, Y.Berberoğlu, A.Tefekli, AY.Müslümanoğlu, “Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction” Haseki Tıp Bülteni, 76-79pp., 2010

 • D17. A.Tepeler, T.Aktoz, M.Binbay, AY.Müslümanoğlu, AH.Tefekli, “Retrokaval üreter nedeniyle yapılan laparoskopik üreteroüreterostomi” Türk Üroloji Dergisi, 200-203pp., 2010

 • D18. M.Binbay, A.Tepeler, “Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisinde Laparoskopik Cerrahinin Rolü” Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 131-138pp., 2008

 • D19. R.Topaktaş, A.Tepeler, A.Armağan, “İdrar kaçıran bayan hastaların cinselliğe yaklaşımı” Androloji Bülteni, 233-237pp., 2011

 • D20. A.Tepeler, C.Ersöz, M.R.Erdem, T.Akman, A.Armagan, Ş.Y.Önol, “İnternet Sitelerindeki Ürolojik Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerin Değerlendirilmesi: Varikosel Üzerine Pilot Bir Çalışma” Türk Üroloji Dergisi, 321-325pp., 2011

 • D21. A.A.Sancaktutar, Y.Bozkurt, A.Tepeler, N.Penbegül, M.Atar, “Skrotum cildinde alışılmadık kitle: Akrokordon” Journal of Clinical and Analytical Medicine.

 • D22. C.Ersöz, A.Tepeler, T.Akman, A.Armağan, “Diyabetik kadınlarda cinsel işlev bozukluğu” Androloji Bülteni, 308-311pp., 2011

 • D23. R.Topaktaş, A.Tepeler, F.Elbir, E.Polat, A.Armağan, Ş.Y.Önol, “Rastlantısal olarak 5 renal arter saptanan parsiyel nefrektomi olgusu” Abant Medical Journal, 145-147pp., 2013

 • D24. R.Topaktaş, C.Ersöz, E.C.Polat, M.R.Erdem, A.Tepeler, A.Armağan, Ş.Y.Önol, “Brusella epididimorşiti: Bir olgu sunumu” Journal of Clinical and Experimental Investigations, 117-120pp., 2012

 • D25. A.Tepeler, M.Akçay, A.Armağan. “Üreter taşlarının minimal invaziv tedavisi” Endouroloji Bulteni,  2014;7:94-98

 • D26. A.Tepeler, A.rmagan. “Neden ve kime mikroperk: Guncellenmis sonuçlar” Endoüroloji Bülteni 2014;7:3-5

 • D27. Elbir F, Başıbüyük İ, Topaktaş R, Kardaş S, Tosun M, Tepeler A, Armağan A. Flexible ureterorenoscopy results: Analysis of 279 cases. Turk J Urol. 2015 Sep;41(3):113-8. doi: 10.5152/tud.2015.81488.

 • D28. Gülpınar MT, Akçay M, Sancak EB, Akbaş A, Tepeler A, Reşorlu B, Armağan A. Comparison of transperitoneal laparoscopic nephrectomy outcomes in atrophic and hydronephrotic kidneys. Turk J Urol. 2015 Dec;41(4):181-4. doi: 10.5152/tud.2015.97523.

 • D29. Kocaaslan R, Kayalı Y, Tok A, Tepeler A. Publication rates of full-text journal articles converted from abstracts presented during the 22(nd) Turkish National Urology Congress. Turk J Urol. 2016 Mar;42(1):16-20. doi: 10.5152/tud.2016.75233.

 • D30. Buldu İ, Tepeler A, Karatağ T, İnan R, Armağan A, İstanbulluoğlu O. Combined micro-and standard percutaneous nephrolithotomy for complex renal calculi. Turk J Urol. 2016 Sep;42(3):150-4. doi: 10.5152/tud.2016.45381.

 • D31. Akcay M, Tepeler A, Tosun M, Başıbüyük İ, Elbir F, Kardaş S, Akman T, Armağan A, Taiçı Aİ. Böbrek Taşı Tedavisinde Güncel Minimal İnvaziv Cerrahi Tedaviler: Bezmialem Tecrübemiz. Bezmialem Science 2016; 2: 38-42, DOI: 10.14235/bs.2016.638

 • D32. Tepeler A, Başıbüyük İ, Tosun M, Armağan A. The role of ultra-mini percutaneous nephrolithotomy in the treatment of kidney stones. Turk J Urol. 2016 Dec;42(4):261-266.

 • E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 • E1. C.Ersoz, MR.Erdem, R.Topaktas, EC.Polat, İ.Başıbüyük, F.Elbir, A.Armağan, A.Tepeler, T.Akman, ŞY.Önol, “10. Üroonkoloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Aşama aşama extraperitoneal kadın sistektomi ve genişletilmiş lenfadenektomisi”, 92pp.,Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011

 • E2. MR.Erdem, C.Ersoz, R.Topaktas, EC.Polat, İ.Başıbüyük, F.Elbir, A.Tepeler, T.Akman, A.Armağan, ŞY.Önol,, “10. Üroonkoloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Mesane ve prostat kanserinde genişletilmiş lenfadenektomi deneyimlerimiz”, 93pp.,Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011

 • E3. ŞY.Önol, C.Ersöz, MR.Erdem, EC.Polat, R.Topaktaş, İ.Başıbüyük, F.Elbir, A.Armağan, A.Tepeler, T.Akman, “10. Üroonkoloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Radikal nefrektomi ve Vena Kava Tümör Trombektomi: Torakoabdominal Ekstraperitoneal-Ekstraplevral Yöntem”, 94pp.,Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011

 • E4. EC.Polat, R.Topaktaş, MR.Erdem, C.Ersöz, İ.Başıbüyük, F.Elbir, A.Tepeler, T.Akman, A.Armağan, ŞY.Önol, “10. Üroonkoloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Lokal ileri evre prostat kanserinde genşletilmiş radikal prostatektomi”, 258pp.,Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011

 • E5. A.Tepeler, MR.Erdem, R.Topaktaş, C.Ersöz, EC.Polat, İ.Başıbüyük, F.Erbin, T.Akman, A.Armağan, ŞY.Önol, “9. Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Diode lazer prostatektomi sonrası erken dönem sonuçlarımız”, 147pp., Ankara, Türkiye, 5-9 Ekim 2011

 • E6. A.Armağan, A.Tepeler, T.Akman, R.Topaktaş, ŞY.Önol, “9. Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığınaki “Çocukluk çağı böbrek taşı tedavisinde Microperc”, 283pp., Ankara, Türkiye, 5-9 Ekim 2011

 • E7. ŞY.Önol, A.Armağan, FF.Önol, E.Gümüş, A.Tepeler, A.Metin, R.Topkataş, EC.Polat, C.Ersöz, MR.Erdem, “9. Androloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Tek kesi çok işlem: Transvers penoskrotal kesi”, 78pp., Mersin, Türkiye, 1-4 Haziran 2011

 • E8. AA.Sancaktutar,  A.Tepeler, Y.Bozkurt, N.Penbegül, H.Alp, MK.Başaralı, “21.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Renal iskemi-reperfüzyon hasarında pomegronat ve ellajik asitin koruyucu etkisi”, 170pp., İstanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 kasım 2010

 • E9. E.Huri, M.Binbay, T.Akman, M.Bağcıoğlu, A.Tepeler, AY.Müslümanoğlu, C.Germiyanoğlu, “21.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Yüzeyel mesane tümörlerinde rekürrens ve progresyona etki eden faktörler arttırılmalı mı? Ankara hastanesi ve Haseki Tecrübeleri”, 325pp., İstanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 kasım 2010

 • E10. M.Binbay, C.Kezer, K.Tepeler, A.Erbin, Y.Berberoğlu, AY.Müslümanoğlu, AH.Tefekli, “8.Ulusal Endoüroloji Kongresi Avrupa Üro-teknoloji derneği 2009 Toplantısı Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Transpertoneal Laparoskopik üreterolizisi”, 240pp., İstanbul, Türkiye, 4-7 Kasım, 2009

 • E11. A.Tepeler, A.Erbin, M.Binbay, E.Yürük, T.Aktoz, T.Akman, Y.Berberoğlu, AY.Müslümanoğlu, AH.Tefekli,, “8.Ulusal Endoüroloji Kongresi Avrupa Üro-teknoloji derneği 2009 Toplantısı Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Büyük böbrek pelvisi olan bir olguda laparoskopik dismembered piyeloplasti”, 234pp., İstanbul, Türkiye, 4-7 Kasım, 2009

 • E12. M.Binbay, C.Kezer, A.Tepeler, T.Akman, M.Baykal, AY.Müslümanoğlu, A.Tefekli, “8.Ulusal Endoüroloji Kongresi Avrupa Üro-teknoloji derneği 2009 Toplantısı Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “İdiyopatik retroperitoneal fibrozisin cerrahi tedavisinde laparoskopik üreterolizis”, 120pp., İstanbul, Türkiye, 4-7 Kasım, 2009

 • E13. AY.Müslümanoğlu, M.Binbay, E.Yürük, T.Akman, A.Tepeler, Y.Berberoğlu, A.Tefekli, “8.Ulusal Endoüroloji Kongresi Avrupa Üro-teknoloji derneği 2009 Toplantısı Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Ürolitiyazisin Türkiye’deki epidemiyolojik özellikleri: 2009 Güncellemesi ”, 240pp., İstanbul, Türkiye, 4-7 Kasım, 2009

 • E14. A.Tefekli, A.Tok, D.Teber, K.Tepeler, E.Yürük, M.Baykal, J.Rassweiler, AY.Müslümanoğlu, “7.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Laparoskopi eğitimi günlük üroloji pratiğimizde ne değiştirdi? ”, 244pp., Çeşme, Türkiye, 9-12 Eylül, 2007

 • E15. A.Tefekli, M.Akçay, K.Tepeler, E.Yürük, A.Tok, M.Baykal, AY.Müslümanoğlu, “7.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Büyük median prostatik lobu olan hastada laparoskopik radikal prostatektomi ”, 84pp., Çeşme, Türkiye, 9-12 Eylül, 2007

 • E16. E.Yürük, AH.Tefekli, A.Tepeler, A.Tok, M.Binbay, Ö.Sarılar, AY.Müslümanoğlu, “7.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Laparoskopik adrenelektomi: Üroloji uzmanları tarafından göz ardı edilen bir işlem”, 104pp., Çeşme, Türkiye, 9-12 Eylül, 2007

 • E17. M.Kaba, AH.Tefekli, A.Tepeler, E.Yürük, M.Akçay, M.Baykal, AY.Müslümanoğlu, “7.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Ksantogranülomatöz piyelonefritli hastada yapılan laparoskopik nefrektomi: olgu sunumu”,123pp., Çeşme, Türkiye, 9-12 Eylül, 2007

 • E18. AY.Müslümanoğlu, E.Yürük, A.Tepeler, M.Binbay, Ö.Sarılar, M.Baykal, Y.Berberoğlu, AH.Tefekli, “7.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “KTP lazer ile prostat vaporizasyonu uzun dönem sonuçlarımız”, 216pp., Çeşme, Türkiye, 9-12 Eylül, 2007

 • E19. Ü.Özkuvancı, A.Tepeler, A.Tok, E.Sarı, H.Rodoplu, Y.Berberoğlu, S.Aydın, AY.Müslümanoğlu, “19.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “modifiye Snodgrass tekniğinin klasik TİPU ile karşılaştırılması”, 112pp., Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran, 2006

 • E20. H.Rodoplu, A.Tepeler, A.Tok, Y.Berberoğlu, Ü.Özkuvancı, S.Aydın, AY.Müslümanoğlu, “19.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde transobturator bant (TOT) prosedürünün kadın cinsel işlevleri üzerine etkisi”, 189pp., Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran, 2006

 • E21. A.Tefekli, M.Binbay, M.Akçay, M.Kaba, K.Tepeler, Ö.Sarılar, M.Baykal, AY.Müslümanoğlu, “7.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Açık ve laparoskopik radikal prostatektomi: Prospektif karşılaştırmanın ilk sonuçları”, 246pp., Çeşme, Türkiye, 9-12 Eylül, 2007

 • E22. A.Tok, A.Tefekli, M.Kaba, M.Akçay, K.Tepeler, E.Yürük, M.Baykal, AY.Müslümanoğlu, “7.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Laparoskopik girişim yapılan 154 olguda komplikasyonlar”, 253pp., Çeşme, Türkiye, 9-12 Eylül, 2007

 • E23. A.Tepeler, AH.Tefekli, İM.Uğurlu, M.Binbay, E.Yürük, E.Yürük, Y.Berberoğlu, AY.Müslümanoğlu, “7.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Sistin taşı olan hastalardaki deneyimlerimiz”, 278pp., Çeşme, Türkiye, 9-12 Eylül, 2007

 • E24. E.Yürük, A.Tepeler,M.Akçay, Y.Berberoğlu, AH.Tefekli, AY.Müslümanoğlu, “7.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Daha önce geçirilmiş açık cerrahi perkütan nefrolitotomi sonuçlarına etki eder mi?” 297pp., Çeşme, Türkiye, 9-12 Eylül, 2007

 • E25. AY.Müslümanoğlu, Ü.Özkuvancı, A.Tepeler, F.Altunrende, M.Barut, A.Tok, “8.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Enürezis nokturna tedavisinde enüretik alarm kullanımı”, 183pp., Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim, 2005

 • E26. Ü.Özkuvancı, A.Tepeler, E.Sarı, A.Tok, MA.Karadağ, M.Akçay, AY.Müslümanoğlu “9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk dönemi posttravmatik posterior üretral darlık tamr sonuçlarımız” 1205pp., Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım, 2007

 • E27. Y.Berberoğlu, A.Tepeler, C.kezer, E.Yürük, Ö.Sarılar, M.binbay, AY.Müslümanoğlu “4.Genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Perkütan nefrolitotomide postoperatif antibiyotik: klinik gözlem ve sonuçlarımız” 12pp., Gaziantep, Türkiye, 6-8 Eylül, 2007

 • E28. Y.Berberoğlu, E.Yürük, C.kezer, Ö.Sarılar, A.Tepeler, AY.Müslümanoğlu “4.Genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Tek doz 3 gr fosfomisin profilaksisinin sistoskopi sonrası enfeksiyon oranlarına etkisi” 13pp., Gaziantep, Türkiye, 6-8 Eylül, 2007

 • E29. Y.Berberoğlu, E.Yürük, Ö.Sarılar, C.Kezer, A.Tepeler, AY.Müslümanoğlu “4.Genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biopsisi öncesi florokinolon grubu antibiyotik kullanımının enfeksiyon oranlarına etkisi” 14pp., Gaziantep, Türkiye, 6-8 Eylül, 2007

 • E30. M.Binbay, E.Yürük, K.Tepeler, E.Sarı, Ö.Sarılar, AY.Müslümanoğlu “8. Ankara Ürookonloji kursu  kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biopsisinde ağrıya etki eden faktörler”  96pp., Ankara, Türkiye, 28 Kasım-2 Aralık, 2007

 • E31. M.Binbay, C.Kezer, R.Aslan, K.Tepeler, LD.Şekerel, Y.Berberoğlu, AY.Müslümanoğlu,  “20.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Beden dışı şok dalgaları ile taş kırma sonrası taş yolu gelişimi: Öngörülebilir bir komplikasyon mu?”, 203pp., Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım 2008

 • E32. AH.Tefekli, M.Binbay, Ö.Yazıcı, A.Tepeler, M.Akçay, E.Tekinarslan, M.Baykal, AY.Müslümanoğlu,  “20.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “313 Ürolojik laparoskopik girişimin komplikasyonları” 26pp., Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım 2008

 • E33. E.Sarı, AH.Tefekli, M.Binbay, A.Tepeler, A.Tok, Y.Berberoğlu, AY.Müslümanoğlu,  “20.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Anomalili böbreklerde perkütan nefrolitotomi” 251pp., Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım 2008

 • E34. A.Tok, AH.Tefekli, M.Kaba, K.Tepeler, M.Binbay, M.Akçay, AY.Müslümanoğlu,  “20.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “154 vakadaki retroperitoneoskopi deneyimlerimiz” 415pp., Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım 2008

 • E35. M.Binbay, Ö.Yazıcı, AH.Tefekli, M.Kaba, E.Tekinarslan, Ö.Sarılar, Y.Berberoğlu, AY.Müslümanoğlu,  “20.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Açık retropubik radikal prostatektomi (ARRP) ile laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) sonrası gelişen komplikasyonların Clavien komplikasyon derecelendirme sistemi kullanılarak karşılaştırılması” 416pp., Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım 2008

 • E36. Ö.Yazıcı, M.Binbay, A.Tepeler, M.Kaba, Ö.Sarılar, M.Baykal,  AY.Müslümanoğlu, “20.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Radikal prostatektomi sonrası üriner inkontinans gelişimini öngören bir  faktör var mı?” 285pp., Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım 2008

 • E37. A.Tepeler, MS.Sılay, T.Akman, M.Akçay, S.Kardaş, İ.Başıbüyük, F.Elbir, M.Tosun, A.Armağan, “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Böbrek taşı tedavisinde mikroperkütan nefrolitotomi (Microperc) ” 59pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

 • E38. MS.Silay, S.Kardaş, A.Tepeler, M.Akçay, T.Akman, İ.Başıbüyük, F.Elbir, M.Tosun, A.Armağan, “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda laparoskopik piyeloplastide perkütan dilatatör yardımlı antegrad stent yerleştirilmesi” 111pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

 • E39. MS.Silay, S.Kardaş, A.Tepeler, M.Akçay, T.Akman, İ.Başıbüyük, F.Elbir, M.Tosun, A.Armağan, “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığına bağlı dev hidronefroz tedavisinde laparoskopik dismembered piyeloplasti” 268pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

 • E40. MS.Silay, S.Kardaş, A.Tepeler, M.Akçay, T.Akman, İ.Başıbüyük, F.Elbir, M.Tosun, A.Armağan, “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda transperitoneal laparoskopik üst pol heminefrektomisi” 268pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

 • E41. MR Erdem, MS.Sılay, T.Akman, M.Akçay, A.Tepeler, C.Ersöz, A.Armağan, ŞY.Önol, “22.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Ürologların PSA gri zona yaklaşımlarının değerlendirilmesi” 56pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

 • E42. A.Armağan, A.Tepeler, C.Ersöz, T.Akman, MS.Sılay, M.Akçay, MR.Erdem, , ŞY.Önol, “22.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “İki cm altı böbrek taşları tedavisinde mikro-perkütan nefrolitotomi: ilk sonuçlarımız” 64pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

 • E43. ŞY.Önol, A.Armağan, A.Tepeler, T.Akman, MS.Sılay, M.Akçay, C.Ersöz, MR.Erdem, “22.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Retrograd ekstraperitoneal sistektomi” 300pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

 • E44. A.Armağan, A.Akbaş, F.Akbulut, MR.Erdem,, T.Akman, A.Tepeler, C.Ersöz, S.Kardaş, ŞY.Önol, “22.Ulusal Üroloji Kongresi Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Retrokaval üreter: Laparoskopik üreteroüreterostomi” 386pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

bottom of page