top of page

Su Buharı Tedavİsİ

Su Buharı Tedavisi 2015’de Amerika’da FDA belgesi almış, doğal su buharı enerjisi kullanılarak prostatı küçülten bir tedavi şeklidir.

Radyofrekans enerjisi ile oluşturulmuş özel su buharı kullanılarak büyümüş ve idrar kanalını sıkıştırmış olan prostat dokusu yok edilir.

İşlem uygulandıktan sonra 3-12 hafta içerisinde prostat dokusu küçülür.

Nasıl Teşhİs Konulur?

Daha ince özel geliştirilmiş kameralı bir sistem ile penis ucunda idrar kanalından girilir. Büyümüş prostat dokusu incelenir ve ölçüm yapılır. İşlemin nerelere uygulanacağı planlanır. Radyofrekans enerji kaynağından aktarılan enerji ile oluşturulan su buharı bir iğne ile prostat dokusu içine aktarılır.

Bu iğne her hasta için özel olarak kullanılan bir aparat sisteminde cerrah tarafından yönlendirilir. Cerrah belirlediği noktalara bu iğneyi prostat dokusu içine ilerletir ve 9 saniye içinde enerji yüklü buhar prostat dokusu içine saçılır. İğneler prostat dokusu içinde 10mm kadar içeri girebilir. İşlem sonrası prostat hücrelerinde nekroz (ölüm) başlar.

İşlem yaklaşık 10-15dk arasında tamamlanmış olur. İşlem sonrası geçici süreliğine genellikle sonda takılır ve ilerleyen zamanda sonda alınır. İşlem sonrası hastalar aynı gün evlerine dönebilir.

 

Buhar enjeksiyonu ile büyümüş prostat dokusu büzüşür ve küçülerek idrar akımı daha kolay ve güçlü olur. Yapılan araştırmalarda 6 ay sonunda prostat hacminde %28 azalma olur.

Su Buharı Tedavİsİ Kİmler İçİn En Uygun Tedavİ Şeklİdİr?

-İyi huylu prostatı olup ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalar

-Özellikle 80-100 gramdan küçük prostatı olan hastalar (orta veya yan lobu olanlar)

-Eşlik eden kalp-akciğer hastalıkları nedeniyle genel-spinal anestezi için uygun olmayan hastalar

-İlaç veya prostat ameliyatlarının yol açtığı cinsel yakınmayı (geriye boşalma) istemeyen hastalar

kİmlere uygulanmaz?

-Aktif idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda tüm cerrahi tedaviler gibi Su Buharı Tedavisi'nde uygulanmamalıdır. Ancak enfeksiyon tedavisi uygun antibiyotiklerle tyapıldıktan sonra uygulanabilir. Erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu) için penis protezi takılmış hastalarda uygulanması önerilmemektedir.

Su Buharı Tedavİsİ İşlemİnİn Dİğer Yöntemlere Göre Ne Tür Avantajları Vardır?

  • İşlem kısa sürer ve hastalar aynı gün taburcu edilirler

  • Normal yaşantıya dönüş çok daha çabuk olur.

  • Yan etkileri çok daha azdır

  • Lokal anestezi- prostatik blok altında uygulanabilir

  • Ciddi hastalıkları olan kişilere de uygulanabilir

  • Diğer ameliyat yöntemlerinde sık görülen geri boşalma (retrograd ejakülasyon) görülmez. %1.5-2.9 oranında meni hacminde azalma bildirilmiştir.

Su Buharı Tedavİsİ Teknİğİnİn Dezavantajı Var Mıdır?

  • Etkisi birden ortaya çıkmaz. İşlemden sonra prostat dokusu zamanla küçülür. Hastaların bu dönemde önceki şikayetleri devam edebilir. Daha önce kullandıkları prostat ilaçlarına devam etmeleri gerekebilir.

  • Büyük prostatı olan (80-100gr ve üstü) olan hastalarda tek seansta başarı elde edilmeyebilir. Ek seanslar uygulanması gerekebilir. Tıbbi literatürde 100gr’dan büyük prostata uygulanmış vaka sunumları nadir de olsa bildirilmektedir.

İşlem Sırasında Anestezİ İhtİyacı Var Mıdır?

İşlem hastanın durumu veya tercihine göre farklı anestezi şekilleri ile yapılabilir. Lokal anestezi, periprostatik blok, spinal veya sedasyon altında uygulanabilir. Anestezi şekline anestezi uzmanı tarafından birlikte karar verilir.

Su Buharı Tedavİsİ İşlemİnİn Yan Etkİlerİ Var Mıdır?

İşlemin yan etkileri diğer tekniklere kıyasla çok daha hafif seyreder. İşlem sonrası oluşacak ödemden dolayı idrar yapamayan hastalara sonda uygulanabilir ancak birkaç gün sonra çıkarılır.   İdrarda yanma, sık çıkma isteği ve hafif kanama özellikle ilk haftalarda gözlenir. İlişki sonrası menide kan özellikle ilk 6 hafta içinde görülebilir.

Uygulanan Genç Hastalarda Tekrar Amelİyat İhtİyacı Olur Mu?

Literatürdeki en uzun süreli takip edilen çalışmada 5 yıl sonunda hastaların yaklaşık %4.4’ünde tekrar işlem yapılması gerekmiştir. Ancak bu oran diğer minimal invaziv yöntemlerden (Ürolift (%13.6), TUNA (%14-51) ve TUMT (%9-21) ) çok daha düşüktür.

 

"Bu sayfada yer alan bilgiler hastaları aydınlatmak için hazırlanmıştır. Teşhis ve tedavi konusunda kapsamlı bilgi almak için lütfen bizimle iletişim kurunuz.”

bottom of page