top of page

TUİP Nedİr?

İyi huylu prostat büyümesinde uygulanan özellikle küçük prostatı olan hastalarda uygulanan yöntemdir.

 

Ameliyat sonrası meni çıkışını özellikle isteyen erkekler tarafından tercih edilen bir yöntemdir.

TUİP Nasıl Yapılır?

İşlem spinal veya anestezi altında yapılır. 

Klasik TURP yönteminde olduğu gibi kameralı bir aletle dış idrar kanalından girilir. İdrar borusu ve prostat mesane boynu incelenir.

Mesane boynundan prostat boyunca özellikle saat 5 ve 7 hizasından bazen de orta hatta saat 6 hizasında özel elektrikli bir tel (tuip bıçağı) yardımıyla kesi yapılır. Bu kesi prostat kapsülüne kadar (kabuk) derin olmalıdır. Bu kesi sayesinde idrar kesesinden prostat son kısmına kadar idrar akışını sağlayan bir oluk açılmış olur. TUİP sırasında prostat dokusu çıkarılmaz. Dolayısıyla patolojik inceleme yapılması mümkün değildir.

İşlem sırasında endoskopik kesiyi yapmak için lazer (Holmium veya Thulium) de kullanılabilir. Lazer kullandığım vakalarda kanama daha az olmaktadır.

İşlem sonunda bir sonda mesaneye konulur. Kanamayı önlemek için 1 gün mesane için irrigasyon amaçlı sıvı gönderilir. Ameliyat ertesi günü sonda çekilip izlenip durumuna göre taburcu edilebilir.

TUİP Kİmlere Uygulanır?

TUİP aslında bir iyi huylu prostat büyümesinin veya mesane boynu yüksekliğinin-darlığının cerrahi tedavisinde uygulanan cerrahi tekniktir.

Dolayısıyla bu hastalıklardan dolayı cerrahi tedavi önerilen hastalara uygulanır.

Ancak her hastanın prostat yapısı ve büyüklüğü farklı olduğu için uygulanacak tedavi standart değildir.

TUİP tekniği 30 gr’dan küçük boyuttaki prostatı olan hastalar için uygulanabilir. Özellikle orta lobu (median lob) olan hastalar için uygun bir teknik değildir.

Daha büyük prostatı (50gr civarı) uygulanabilir ancak kapsüle kadar derin bir insizyon yapılması gerekecektir.

TUİP sonrası meninin çıkmama riski %15 civarındadır. Bu oran TURP için daha yüksektir. (%60-85)

Dezavantajları Nelerdİr?

  • Küçük prostatlar için uygulanabilir. Büyük boyutlardaki ve orta lobu (median lob) olan hastalar için uygun değildir.

  • Patolojik inceleme için doku çıkarılamamaktadır. Doku çıkarıldığı teknik de uygulanabilmektedir. Yine de prostat kanseri açısından hastalar işlem öncesi detaylı değerlendirilmelidir.

  • Prostat dokusu çıkarılmayıp yalnızca oluk açıldığı için tekrar ameliyat gerekebilir. Bu oran %7-10 oranında bildirilmiştir.

TUİP Amelİyatının Yan Etkİleri Var Mıdır?

  • Minimal invaziv endoskopik prostat ameliyatı olarak TURP’a göre yan etkileri daha azdır. Ancak yine de hastalarda ilk günlerde idrarda kanama, yanma, sık idrara çıkma görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonu açısından da hastalar az da olsa risk altındadırlar. Meni de kan görülmesi de hastalarımızda gözlenebilir.

“Bu sayfada yer alan bilgiler hastaları aydınlatmak için hazırlanmıştır. Teşhis ve tedavi konusunda kapsamlı bilgi almak için lütfen bizimle iletişim kurunuz.”

bottom of page