top of page

TUR-P Nedİr?

İyi huylu prostat büyümesi için en sık ve en eski uygulanan klasik cerrahi yöntemidir. Günümüzde 80ml’den küçük prostat tedavisinde altın standart teknik olarak kabul edilmektedir. 

Son yıllarda teknolojik gelişmeler ile teknik daha güvenli hale gelmiştir.

TUR-P Yöntemİ Nasıl Yapılır?

İşlem genel anestezi veya spinal anestezi altında uygulanır. İşlem öncesi kan sulandırıcı kullanan hastaların bu ilaçları gerekli bölüm hekimleri ile konsulte edilerek kesilir veya değiştirilir.

İdrar yapılan dış idrar kanalından kameralı bir rezektoskop denilen bir aletle girilir. Mesane taş veya tümör varlığı açısından kontrol edilir.

Daha sonra idrar borusunun prostat tarafından tıkanan kısmı rezektoskop içinde cerrah tarafından ileri geri hareket ettirilen bir tel yardımıyla kesilir.

Bu tel üzerinden elektrik akımı geçmekte ve kesme veya kanamayı durdurma işlemi gerçekleşmektedir. İdrar akımını sağlayacak kadar prostat kesildikten sonra kesilen prostat dokusu önce mesaneye oradan da yıkamayla dışarı alınır.

Kanayan damarlar yine bu tel ile dokunulup durdurularak işlem tamamlanır. Ameliyat sonunda idrar yoluna kalın bir sonda takılır. Ameliyat sonrası kanamayı-pıhtı oluşumunu önlemek için serum ile sondadan yıkama yapılır.

Önceki yıllarda monopolar elektrik akımı kullanan cihazlar kullanıldığı dönemlerde ameliyat sırasında kullanılan sıvıdan dolayı tur sendorumu komplikasyonu görülmekteydi. Ancak son yıllarda plazmakinetik veya bipolar elektrik akımı kullanan cihazlar geliştirildi. Bu cihazlar ile yapılan TUR-P ameliyatlarında izotonik sıvı kullanıldığı için TUR sendromu görülmemektedir.

Amelİyat Sonrası Takİp Nasıl Yapılır?

Ameliyat ilk gününde mesane içinde pıhtı oluşumunu önlemek için mesane içine bir serum ile yıkama yapılır. Bu serum sondanın bir kanalından mesane içine verilip diğer kanalından torba içine akar. Ameliyat sonrası 1 veya 2. gün idrarda kanama olup olmamasına bağlı olarak bu yıkama serumu çıkarılır. Sonda ameliyat sonrası takipte 2-3.gün çıkarılabilir. Hastaların bu dönemde tansiyon ve ateşleri, kan değerleri takip edilir. Cerrahın tecrübesine ve hastanın durumuna göre değişmekle birlikte ameliyat sonrası 2-3.gün taburcu edilebilirler.

Ateşi- idrar yolu enfeksiyonu olan, kan değerlerinde bozulma olan, kan takılması gereken hastalar, idrarda kanaması olan hastalar hastanede takip edilebilir.

Hastanede Kaç Gün Kalınır?

TUR-P operasyonu sonrası en az 2 gün hastanede kalınır. Sonda bazı hastalarda daha uzun süre tutulması önerilir ve bu hastalar eve sonda ile taburcu edilebilir. Bazı hastaların da idrar borusunda darlık saptanır ve aynı işlem sırasında bu darlık alanı açılır.

Takipleri sorunsuz olan hastaların sondaları alınır, idrar yapan hastalar evlerine gönderilebilir. Taburcu edilirken evde kullanacakları ilaçlar reçete edilir.

Taburculuk Sonrası Hastaları Ne Beklİyor?

İyileşme süresince hastaların idrarda yanma ve kanamaları olur ve yaklaşık 3 ay kadar devam edebilir. Ani sıkışma ve tuvalete yetiştiremeyip damla kaçırmalar görülebilir. Bazı hastalarda idrar yapamayıp sonda takılması gerekebilir. Özellikle ıkınma zorlanma sonrası ciddi kanaması olan hastalar da bildirilmektedir.

Cinsel hayatlarına 4-6 hafta sonra başlayabilirler. Endoskopik yani kesi yapılmayan ameliyat olduğu hastaların banyo yapmalarında sakınca yoktur.

TURP Sonrası Hastalar Nelere Dİkkat Etmelİ?

Hastaların özellikle bol sıvı almaları ve lifli gıdalar tüketmeleri önerilir. Kabızlık durumu gibi ıkınma zorlanma, ağır kaldırma kanama riskini artırabilir. 

Soğuk havalarda şikayetler artacağından kendilerini birkaç ay soğuktan korumaları tavsiye edilir.

Yüksek ateş, bulanık kötü kokulu idrar, yumurtalarda şişme ve kasık ağrısı varlığında enfeksiyondan şüphelenilir. Bu durumlarda lütfen doktorunuza müracaat ediniz.

TURP Sonrası Amelİyat Gerekİr Mİ?

TURP sonrası hastalarda prostat dokusu kaldığı için ilerleyen yıllarda kalan bu doku büyüyüp tekrar idrar borusunu sıkıştırabilir.

 

Bir araştırmada TURP olan hastaların %12.7’sinin prostat büyümesi veya mesane boynu/üretra darlığı nedeniyle tekrar opere edildiğini göstermiştir. Prostat büyümesi nedeniyle hastaların %8.3’ünde ikinci TURP ihtiyacı olmuştur.

TURP Sonrası Cİnsel Yaşantılarında Neler Beklİyor Hastaları?

Hastalarımız yaklaşık 4-6 hafta sonra cinsel ilişkiye başlayabilirler. Meni çıkışı maalesef %60-85 hastada olmaz (retrograd ejakülasyon). Orgazm anında meni idrar kesesine karışır. Prostat cerrahisi sonrası erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) oranlarının araştırıldığı bir meta-analizde (geçmişte yayınlanmış makalelerin verilerinin derlemesi) erektil fonksiyonlarda değişim olmadığı bildirilmiştir.

“Bu sayfada yer alan bilgiler hastaları aydınlatmak için hazırlanmıştır. Teşhis ve tedavi konusunda kapsamlı bilgi almak için lütfen doktorumuzla iletişim kurunuz.”

bottom of page