top of page

Ürolift

Teknolojik gelişmeler sayesinde hastalarımıza etkin tedavi ve hızlı sosyal hayata dönüş imkanı sunabilmekteyiz.

Bu amaçla minimal invaziv yöntemler yani en az invaziv yöntemler tercih edilmektedir. 

Ürolift de iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan minimal invaziv yöntemlerden biridir.

Ürolift NEDİR?

Büyüyen prostat dokusu tarafından sıkışan idrar borusunu asan (lift kelime manası) böylece idrar kanalını genişletip hastaların şikayetlerini rahatlatmayı amaçlayan bir tedavi şeklidir.

Ürolift Nasıl Yapılır?

İşlem anestezi altında (lokal, periprostatik blok, sedasyon veya spinal anestezi) yapılır. Sistoskop denilen kameralı bir ince aletle dış idrar kanalından girilir, prostat incelenir. Prostat yan loblarının idrar borusunu tıkadığı görülür. Mesane boynundan 1.5cm aşağıda prostat dokusunda saat 3 ve 9 hizasından özel bir aletle (aplikatör) ile prostat dokusu içine askı implantları yerleştirilir. Bu implatların bir ucu prostat kapsülüne doğru iğne ile ilerler ve nitinol yapıdadır. Üretra mukozasındaki ucu paslanmaz çelik yapıdadır ve iki uç erimeyen iple birbirine bağlıdır. Bu iki uç arasında kalan prostat dokusu bir anlamda sıkıştırılarak idrar kanalının açıldığı gözlenir. Prostatın şekline bağlı olarak 2 veya 4 implant yerleştirilebilir.

 

Hastalar işlem sonrası aynı gün evlerine dönebilirler. İşlem sonrası ciddi kanaması olanlara birkaç günlüğüne sonda takılabilir. Onun haricinde rutin işlem sırasında sonda takılmaz. İdrarda hafif kanama ve yanma olabilir. Kısa süre sonra günlük normal aktivitelerine dönebilirler.

Ürolift Kİmlere Uygulanır, Kİmler İçİn Uygun Tedavİ Şeklİdİr?

  • Prostat ilaç tedavilerinden fayda görmeyenler veya ilaç yan etkilerinden dolayı tedaviyi yarıda bırakanlar

  • Cinsel yan etkilerinden dolayı (boşalmama veya geriye boşalma, sertleşme güçlüğü gibi ) yan etkisinden dolayı ilaç veya TUR-P tedavisi istemeyenler

  • Genel anestezi alamayacak durumda olanlar

Ürolift Kİmler İçİn Uygun Tedavİ Yöntemİ Değİldİr?

  • 100gr’dan büyük prostatı olan hastalar

  • Yüksek mesane boynu olan hastalar

  • Median (orta) lobu olan hastalar

Ürolift Yöntemİnİn Yan Etkİlerİ Nelerdİr?

İdrarda yanma (%20) ve kanama (%10) en sık görülen şikayetler olmakla birlikte ani sıkışma idrar yapamama, pelvik ağrı, idrar yolu enfeksiyonu görülebilen geçici yan etkilerdir. Genellikle birkaç hafta içinde kaybolurlar.

Konulan İmplantlar İlerde Prostat Amelİyatı Olmayı Engeller Mİ?

Hastalar ilk yıllarda fayda görse de ilerleyen yıllarda ek tedavi ihtiyacı olabilmektedir. Prostat dokusu içine yerleştirilen implantlar sonrası tedavileri engellememektedir.

Urolift Tedavİsİ Sonrası Ek Tedavİ İhtİyacı Olur Mu?

Prostat dokusu yaşla birlikte büyümeye devam etmektedir. Uygulanan işlem maalesef zamanla etkinliğini kaybedebilir ve ek tedavi ihtiyacı doğabilir:

  • 1.Yıl sonunda hastaların %5’i,

  • 3 yıl sonunda hastaların %10.7’si,

  • 5 yıl sonunda da hastaların %13.6’sı başka bir cerrahi tedaviye ihtiyaç duyar.

  • 5 yıl sonunda hastaların %10.7’si ilaç tedavisine başlamaktadır.

bottom of page