top of page
WhatsApp Image 2022-08-29 at 23.52.56 (4).jpeg

Doç. Dr.
Mehmet Nuri Bodakçı

ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Nuri Bodakçı 1970 Diyarbakır doğumludur.  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Fırat Üniversitesi uzmanlığını tamamladı. Dicle Üniversitesinde Doçentlik ünvanını aldı , 1996 Pazaryolu Merkez Sağlık Ocağı Erzurum Pratisyen Hekimliği tamamladı.


Doç Dr. Mehmet Nuri Bodakçı, Üroloji alanında hizmet vermektedir. 

Eğitim ve Deneyimler

Son İki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yılı              Dönem                       Dersin Adı                                                                 Öğrenci Sayısı            Teorik      Uygulama 

2014-2015                 Tıp F.3

2014-2015                 Tıp F. 3   

2014-2015                 Tıp F. 5 

2014-2015                 Tıp F. 5 

2015-2016                 Tıp F. 3 

2015-2016                 Tıp F. 3 

2015-2016                 Tıp F. 5

2015-2016                 Tıp F. 5

2015-2016                 Tıp F. 5

Obstrüksiyonun Fizyopatolojisi                               110                        1                   -

Alt Üriner Sistemin Disfonksiyonu                                110                          1                   -

 *Hematürili Hastanın Değerlendirilmesi               20                         1                  1

*Kadında Üriner inkontinansın Etyolojisi,               20                         1                  1

 Obstrüksiyonun Fizyopatolojisi                                     100                         1                  -

Alt Üriner Sistemin Disfonksiyonu                                 100                         1                  -

*Obstrüktif Üropatiler                                                      20                           1                  1

 *Çocuklarda Sık Rastlanılan Üriner Sis. Hast.        20                         1                  1

*Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü                                  20                            1                  1

*işaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

  Doktora Tezleri:
    Yayınlar
    Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

 • Bodakçi Mehmet Nuri, Daggülli Mansur,Sancaktutar Ahmet Ali, Söylemez Haluk,Hatipoglu Namık Kemal,Utangaç  Mehmet Mazhar,Penbegül Necmettin,Ziypak Tevfik,Bozkurt Yaşar (2014). Minipercutaneous nephrolithotomy in infants: a single-center experience in an endemic region in Turkey.  Urolithiasis, 42(5), 427-433, Doi: 10.1007/s00240-014-0677-91.

 • Bodakci Mehmet Nuri, Bozkurt Yasar, Söylemez Haluk, Hatipoglu Namık Kemal, Penbegul Necmettin, Atar Murat, Sancaktutar  Ahmet Ali (2013). Relationship between premature ejaculation and postcircumcisional mucosal cuff length.  Scandinavian Journal of Urology, 47(5), 399-403, Doi: 10.3109/21681805.2013.7643502.          

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Sancaktutar Ahmet Ali,Daggülli Mansur,Hatipoglu Namık Kemal, Söylemez Haluk,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yasar {2014).  Micropercutaneous Cystolithotomy in Children: Our Experience with the Transillumination Technique.  Journal of Endourology, 28(6), 693-698, Doi: 10.1089/end.2013.0636,

 • Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu Namın Kemal, Ozler Ali, Turgut Abdulkadir, Hamidi Cihad, Hatipoglu Nebahat, Alan Bircan (2014).  Hydronephrosisduring pregnancy: how to make a decision about the time of intervention?  Medicinski glasnik: official publication of the Medical Association of Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina, 11(1), 165-169

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin,Dağgülli Mansur,Dede Onur,Utangaç Mehmet Mazhar,Hatipoğlu Namık Kemal,Sancaktutar Ahmet Ali.  Ultrasound guided microperc in pediatric patients with kidney stones.  lnternational Journal of Urology, 2015 Aug;22(8):773-7. doi: 10.1111/iju.12817.5.     

 

 • Bodakçi Mehmet Nuri, Hatipoğlu Namık Kemal,Özbey İsa {2013). Chronic Periodontitis and Erectile Dysfunction.  The Journal of Sexual Medicine, 10(12), 3154-3154. Doi: 10.1111/

 • Penbegul Necmettin, Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu Namık Kemal, Sancaktutar Ahmet Ali, Atar Murat, Cakmakci Süleyman, Yıldırım Kadir (2013).  Microsheath for microperc: 14-gauge angiocath.  Journal of Endourology, 27(7), 835-839. Doi: 10.1089/end.2012.0737,7.

 • Hatipoglu Namık Kemal, Bodakci Mehmet Nuri, Söylemez Haluk, Sancaktutar Ahmet Ali, Atar Murat, Penbegul Necmettin, Cakmakci Süleyman (2013).  Tubularized incised plate repair in circumcised adults. Medicinski glasnik, 10(2), 316-320.

 • Hatipoglu Namık Kemal, Bodakci Mehmet Nuri, Penbegul Necmettin, Bozkurt Yasar, Sancaktutar Ahmet Ali, Atar Murat, Söylemez Haluk (2013).   Monoplanar access technique for percutaneous nephrolithotomy. Urolithiasis, 41(3), 257-263. Doi: doi: 10.1007/s00240-013-0557-8

 • Hatipoglu Namık Kemal, Bodakci Mehmet Nuri, Penbegul Necmettin, Bozkurt Yasar, Sancaktutar Ahmet Ali, Atar Murat, Söylemez Haluk (2013).  Debate on monoplanar percuta·neous nephrolithotomy. Urolithiasis, 41(5), 453-454. Doi: 10.1007/s00240-013-0594-310.

 

 • Atar Murat, Bodakçi Mehmet Nuri, Sancaktutar Ahmet Ali, Penbegül Necmettin, Soylemez Haluk,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal (2013).  Comparison of pneumatic and laser lithotripsy in the treatment of pediatric ureteral stones. Journal of Pediatric Urology, 9 (3), 308-312., Doi: 10.1016/j.jpurol.2012.03.00411

 • Bozkurt Yaşar,Soylemez Haluk,Hamidi Cihad,Sancaktutar Ahmet Ali,Yahya lslamoglu, Aytan Kar,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal (2012).  Relationship Between Mean Platelet Volume and Varicocele: A Preliminary Study.  Urology, 79(5), 1048-1051. Doi: 10.1016/j.urology.2012.01.019

 • Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Soylemez Haluk,Penbegül Necmettin,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Hamidi Cihad,Ali Ozler (2012).  Use of renal resistive index and semi-rigid ureteroscopy for managing symptomatic persistent hydronephrosis during pregnancy.  lnternational Journal of Surgery, 10(10), 629-633. Doi:10.1016/j.ijsu.2012.10.006

 

 • Penbegül Necmettin, Soylemez Haluk ,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Atar Murat (2012).  An Alternative and lnexpensive Percutaneous Access Needle in Pediatric Patients.  Urology, 80(4), 938-940., Doi: 10.1016/j. urology.2012.07.010

 • Sancaktutar Ahmet Ali, Adanur Süleyman,Ziypak Tevfik,Hatipoğlu Namık Kemal, Bodakçi Mehmet Nuri,Söylemez Haluk,Özbey İsa (2014).  Micropercutaneous Nephrolithotomy in the Management of Bilateral Renal Stones in a 7-Month-Old lnfant: The Youngest Case in the Literature. Urologia lnternationalis, Doi: 10.1159/00036064515.      

 • Sancaktutar Ahmet Ali, Bozkurt Yaşar, Tüfek Adnan, Söylemez Haluk,Atar Murat, Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Oktar Tayfun Mevlüt (2013).  Radiation­ free percutaneous nephrostomy performed on neonates, infants, and preschool-age children. Journal of Pediatric Urology, 9(4), 464-471., Doi: 10.1016/j.jpurol.2012.06.00116.      

 • Balkan Mahmut, Atar Murat, Erdal Mehmet Emin, Rustemoğlu Aydin, Yildiz lsmail, Gunesacar Ramazan, Hatipoğlu Namık Kemal, Bodakçi Mehmet Nuri, Ay Ozlem izci, Çevik Kenan (2014). Possible Association of FAS and FASLG Polymorphisms with the Risk of ldiopathic Azoospermia in Southeast Turkey.  Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 18(6), 383-388., Doi: 10.1089/gtmb.2013.0454

 • İbrahım Buldu, Tepeler Abdulkadir, Karatag Tuna,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Penbegül Necmettin,Akman Tolga,lstanbulluoglu Okan,Armagan Abdullah (2015).  Does aging affect the outcome of percutaneous nephrolithotomy?. Urolithiasis, 43(2),183-187, Doi: 10.1007/s00240-014-0742-418.        

 • Bozkurt Yaşar, Söylemez Haluk, Sancaktutar Ahmet Ali,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal (2012).   Reply by the Authors. Urology, 80(4), 962-963., Doi: 10.1016/J.UROLOGY.2012.05.00519.

 • Hatipoglu Namık Kemal, Evliyaoglu Osman, lsık Birgul, Bodakci Mehmet Nuri, Bozkurt Yasar, Sancaktutar Ahmet Ali, Söylemez Haluk, Atar Murat, Penbegul Necmettin, Yunce Muharrem, Daggulli Mansur (2014).  Antioxidant Signal and KIM-1 Levels in SWL lnduced Kidney lnjury. Journal of Endourology, 28(2), 224-228. Doi: 10.1089/end.2013.0535

 • Hatipoglu Namık Kemal, Sancaktutar Ahmet Ali, Tepeler Abdulkadir, Bodakci Mehmet Nuri, Penbegul Necmettin, Atar Murat, Bozkurt Yasar, Söylemez Haluk, Sılay Mesrur Selcuk, lstanbulluoglu Mustafa Okan, Takman Tolga, Armagan Abdullah (2013). Comparison of shockwave lithotripsy and microperc far treatment of kidney stones in children. Journal of Endourology, 27(9), 1141-1146. Doi: 10.1089/end.2013.0066

 • Bozkurt Yasar, Söylemez Haluk, Atar Murat, Sancaktutar Ahmet Ali, Penbegul Necmettin, Hatipoglu Namık Kemal, Bodakci Mehmet Nuri, Evsen Mehmet Sıddık (2014).  Effectiveness and safety of ureteroscopy in pregnant women: a comparative study. Urolithiasis, 41(1), 37-42. Doi: 10.1007/s00240-012-0523-x

 • Söylemez Haluk, Bozkurt Yasar, Penbegul Necmettin, Sancaktutar Ahmet Ali, Altunoluk Bulent, Atar Murat, Evliyaoglu Osman, Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu Namık Kemal (2013).  Time­ dependent oxidative stress effects of percutaneous nephrolithotomy. Urolithiasis, 41(1), 65-71., Doi:10.1007/s00240-012-0532-9,

 • Bozkurt Yasar, Bozkurt Mehtap, Turkçu Gul, Sancaktutar Ahmet Ali, Söylemez Haluk, Penbegul Necmettin, Atar Murat, Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu Namık Kemal, Yuksel Hatice, E. Kıbrıslı, Yavuz Celal (2012).  Caffeic Acid Phenethyl Ester Protects Kidneys against Acetylsalicylic Acid Toxicity in Rats. RENAL FAILURE, 34(9), 1150-1155. Doi: 10.3109/0886022X.2012.717485

 • Daggullı Mansur,Soylemez Haluk,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal (2014). Determining standard criteria far tubeless PCNL.  Urolithiasis, 42(3), 281-281., Doi: 10.1007/s00240- 014-0651-6,

 • Haluk Söylemez, Sancaktutar Ahmet Ali,Mesrur Selcuk Silay,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar,Atar Murat,Altunoluk Bülent,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal (2012).   Knowledge and Attitude of European Urology Residents About lonizing Radiation. Urology, 81(1), 30-36., Doi: 10.1016/j.urology.2012.07.097,

 • Hatipoglu Namık Kemal, Tepeler Abdulkadir, Buldu lbrahim, Atis Gokhan, Bodakci Mehmet Nuri, Sancaktutar Ahmet Ali, Silay Mesrur Selcuk, Daggulli Mansur, lstanbulluoglu Mustafa Okan, Karatag Tuna, Gurbuz Cenk, Armagan Abdullah, Caskurlu Turhan (2014).  lnitial experience of micro­ percutaneous nephrolithotomy in the treatment of renal calculi in 140 renal units. Urolithiasis, 42(2), 159-164, Doi: 10.1007/s00240-013-0631-2,

 • Atar Murat, Sancaktutar Ahmet Ali, Penbegul Necmettin, Söylemez Haluk, Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu Namık Kemal, Bozkurt Yasar, Cakmakci Süleyman (2012). Comparison ofa  4.5 F semi­ rigid ureteroscope with a 7.5 F rigid ureteroscope in the treatment of ureteral stones in preschool­ age children.  Urological Research, 40(6), 733-738., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1007/s00240-012-0489-8,

 • Penbegül Necmettin, Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Atar Murat, Bozkurt Yaşar,Sancaktutar  Ahmet  Ali,Tepeler  Abdulkadir  (2013). Role  of Ultrasonography in Percutaneous Renal Access in Patients With Renal Anatomic Abnormalities. Urology, 81(5), 938-942., Doi: 10.1016/j.urology.2013.01.038

 • Tepeler Abdulkadir, Sancaktutar Ahmet Ali, Taskiran Mehmet, Silay Mesrur Selcuk, Bodakci Mehmet Nuri, Akman Tolga, Tanriverdi Orhan, Resorlu Berkan, Bozkurt Omer Faruk, Armagan Abdullah, Sarica Kemal (2013).  Preoperative evaluation of pediatric kidney stone prior to percutaneous nephrolithotomy: is computed tomography really necessary? Urolithiasis, 41(6),505- 510, Doi: 10.1007/s00240-013-0593-4

 • Daggullı Mansur, Dede Onur,Utangac Mehmet Mazhar,Bodakçi Mehmet Nuri, Hatipoğlu Namık Kemal,Penbegül Necmettin,Sancaktutar Ahmet Ali,Bozkurt Yaşar, Türkçü Gül,Yüksel Harun. Protective effects of carvacrol against methotrexate- induced testicular toxicity in rats. lnternational journal of clinical and experimental medicine. (2014), 7 (12), 5511-6

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemz Haluk, Basarılı Kemal,Türkçü Gül (2014).  The protective effects of pomegranate extracts against renal ischemia­ reperfusion injury in male rats.  Urology Annals, 6(1), 46, Doi:10.4103/0974-7796.127029

 • Bozkurt Yaşar, Bozkurt Mehtap,Turkcu Gul,Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük, Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Yuksel Hatice,Kıbrıslı Erkan,Yavuz Celal (2012). Caffeic Acid Phenethyl Ester Protects Kidneys against Acetylsalicylic Acid Toxicity in Rats.  Renal Failure, 34(9), 1150-1155., Doi: 10.3109/0886022X.2012.71748533.

 • Söylemez Haluk, Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu Namık Kemal (2012).  Re: Naftopidil vs silodosin in medical expulsive therapy for ureteral stones: a randomized controlled study in Japanese male patients.  lnternational Journal of Urology, 19(8), 792-792. Doi:10.1111/j.1442 - 2042.2012.03002.x4

 • Kocakoc Ercan, Serhatlioğlu Selami,Kiris Adem,Bozgeyik Zulkif,Özdemir Hüseyin, Bodakçi Mehmet Nuri (2003).  Color doppler sonographic evaluation of inter-relations between diameter, reflux and flow volume of testicular veins in varicocele.  European Journal of Radiology, 47(3), 251- 256., Doi: 10.1016/S0720-048X(02)00182-1

 • Atar Murat, Hatipoglu Namık Kemal, Söylemez Haluk, Penbegul Necmettin, Bozkurt Yasar, Gumus Hatice, Sancaktutar Ahmet Ali, Kuday Suzan, Bodakci Mehmet Nuri (2012).  Relationship between colon and kidney: a critical point for percutaneous procedures. Scandinavian Journal of Urology, 47(2), 122-127., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.3109/00365599.2012.70768536.    

 • Atar Murat, Bozkurt Yasar, Sancaktutar Ahmet Ali, Söylemez Haluk, Penbegul Necmettin, Sak Mehmet Erdal, Tekin Recep, Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu Namık Kemal (2009).  Bacterial profile and drug susceptibility pattern of urinary tract infection in pregnant women with ureteral stones and hydronephrosis.  African Journal of Microbiology Research, 3029-3033., Doi: 10.5897/AJMR12.163

 • Bozkurt Yasar, Firat Ugur, Atar Murat, Sancaktutar Ahmet Ali, Pembegul Necmettin, Soylemez Haluk, Yuksel Hatice, Alp Harun, Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu Namik Kemal, Buyukbas Sadik (2012).  The Protective Effect of Ellagic Acid Against Renal lschemia-Reperfusion lnjury in Male Rats. Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı, 18(5), 823-82838.      

 • Penbegul N, Utangac MM,  Daggulli M, Dede O, Bozkurt Y, Bodakci MN, Atar M. A novel drainage technique during micropercutaneous nephrolithotomy in pediatric patients: double angiocath. J Pediatr Surg. 2016 Jun;51(6):1051-3. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2016.03.003.39.      

 • Utanğaç MM,  Sancaktutar AA, Dağgülli M, Dede O, Bodakçi MN, Hatipoğlu NK, Penbegül N, Atar M.STPEDISET: A novel innovation for percutaneous nephrolithotomy in children. J Pediatr Surg. 2016 Feb;51(2):336-40. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.11.014.

 • Daggülli M, Utangaç MM,  Dede O, Bodakci MN, Hatipoglu NK, Penbegül N, Sancaktutar AA, Bozkurt Y, Söylemez H. Potential biomarkers for the early detection of acute kidney injury after percutaneous nephrolithotripsy. Ren Fail. 2016;38(1):151-6. doi: 10.3109/0886022X.2015.1073494.

 • Dağgülli M, Utanğaç MM,  Dede O, Bodakçi MN,  Penbegül N, Hatipoğlu NK, Atar M, Bozkurt Y, Sancaktutar AA. Micro-percutaneous nephrolithotomy in the treatment of pediatric nephrolithiasis: A single-center experience. J Pediatr Surg. 2016 Apr;51(4):626-9. doi:10.1016/j.jpedsurg.2015.09.012.

 

 • Dede O, Utangaç M, Dağguli M, Hatipoğlu NK, Sancaktutar AA, Bodakçı MN.  A case of micro- percutaneous nephrolithotomy with macro complication. Turk J Urol. 2015 Jun;41(2):99-103. doi: 10.5152/tud.2015.48897.

 • Dede O, Dağguli M, Utanğaç M, Yuksel H, Bodakcı MN, Hatipoğlu NK, Sancaktutar AA, Penbegül N. Urinary expression of acute kidney injury biomarkers in patients after RIRS: it  is a prospective, controlled study. lnt J Clin Exp Med. 2015 May 15;8(5):8147-52.

 • Dede O, Sancaktutar AA, Baş O, Dağgüllu M, Utangaç M, Penbegul N, Soylemez H, Hatipoglu NK, Bodakci MN, Bozkurt Y, Atar M, Dede G. Micro-percutaneous nephrolithotomy in infants: a single-center experience. Urolithiasis. 2016 Apr;44(2):173-7. doi: 10.1007/s00240-015-0807-z.


     Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 • Söylemez Haluk,Bozkurt Yaşar,Penbegül Necmettin,Sancaktutar Ahmet Ali, Altunoluk Bülent,Atar Murat,EvliyaoğluOsman,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal (2012). Time Dependent Oxidative Stress Effects Of Percutaneous Nephrolithotomy. 30th World Congress Of Endourology & Swl (Sözlü Bildiri)

 • Bozkurt Yaşar,Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Sancaktutar Ahmet Ali,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Yıldırım Kadir (2012).   The Experıence Of  Laparoscopıc  Radıcal Nephrectomy  in  Treatment Of  Renal Cancer. 30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster}

 • Penbegül Necmettin,Yıldırım Kadir,Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemez Halük (2012).  Ultrasound Guıdance Radıatıon Free Mıcro Percutaneous in A Pedıatrıc Case.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük, Atar Murat,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Nebahat,Çakmakçı Süleyman,Yıldırım Kadir (2012).  Success in The Treatment Of Renal Stone Before it Possıble To Predict Eswl?.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 •  Söylemez Halük,Sancaktutar Ahmet Ali,Sılay Mesrur Selçuk,Penbegül Necmettin, Bozkurt Yaşar,Atar Murat,Altunoluk Bülent,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal (2012).   Knowledge  And  Attitude  Of European  Urology  Residents About lonizing Radiation..  30th World Congress Of Endourology & Swl (Sözlü Bildiri)

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemez Halük,Atar Murat,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Çakmakçı Süleyman,Hamidi Cihad (2012). Relatıonshıp Between Colon And Kıdney: A Crıtıcal Poınt For Percutaneous Procedures. 30th World Congress Of  Endourology & Swl (Sözlü Bildiri)

 • Sanca ktutar Ahmet Ali,Önder Hakan,Söylemez HaIü k,Atar Murat,Penbegü1 Necmettin,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Gümüş Hatice (2012).  Who Else Wıll Protect The Testıses, lf Not  The Urologıst? Use Of Gonadal Shıeld Questıonnaıre Study.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Penbegül Necmettin,Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Atar Murat,Yıldırım Kadir (2012).  The Cheapest And Radıatıon-Free Access Method in Pedıatrıc Percutaneous Nephrolıthotomy: Ultrasound Guıded Angıocath Technıque.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Söylemez Halük,Altunoluk Bülent,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Bayram Kolcu (2012).  Radıatıon Exposure: Do Urologıststake it Serıously in Turkey?.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Yıldırım Kadir {2012).  Our Experıences Wıth Percutaneous Nephrolıthotomy in Preschool Chıldren.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Atar Murat,Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet Nuri,Yıldırım Kadir,Gümüş Hatice (2012). Effectıveness  Of  4.5  Semırıgıdureteroscope  (Mını-Urs)  in  The  Management Ofureteral Stones in Chıldren Younger Than 3years Of Age.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Bozkurt Yaşar,Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Yıldırım Kadir (2012).  Our Fırst Mıcropercutan Nephrolıtotomy Experıence.  30th World Congress Of Endourologyn & Swl (Poster)

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Yildirim Kadir,Bodakçi Mehmet  Nuri,Yavuz Sevgi,Hatipoğlu Namik Kemal,Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar,Atar Murat (2012). The Education  Of  Pediatric  Endourology:  The  Status  Of  Turkish  Urology Residents. 30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Sancaktutar  Ahmet Ali,Söylemez Halük,Atar Murat,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar,Bodakçi  Mehmet  Nuri,Hatipoğlu  Namik  Kemal  (2012).     An  Unusual  Cause  Of Obstructive  Anuria:  Encurusted  Forgotten  Dj Stent  in  A Solitary  Kidney.    30th  World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Atar Murat,Çakmakçi Süleyman,Yilmaz Yavuz,Dağgülli Mansur,Bodakçi Mehmet Nuri, Hatipoğlu   Namik   Kemal,Söylemez  Halük,Sancaktutar   Ahmet   Ali   (2014).       The Protective Role Of Curcumin in Experimental lschemic Priapism And Repefusion lnjury Of Rats.  16th Congress Of The European Society For Sexual Medicine (Poster)

 • Hatipoğlu Namik Kemal,Bozkurt  Yaşar,Bodakçi Mehmet Nuri,Atar Murat,Söylemez Halük,Sancaktutar  Ahmet  Ali,Penbegül  Necmettin,Çakmakçi Süleyman,Çakmakçi Süleyman  (2013).   Our  Experience  On Radical Cystoprostatectomy.   5th  Uro- Oncology Winter Congress (Poster)

 • Penbegül Necmettin,Çakmakçi Süleyman,Atar Murat,Dağgülli Mansur,Bodakçi Mehmet   Nuri,Hatipoğlu   Namik   Kemal,Sancaktutar   Ahmet   Ali   (2014).   Penile Prosthesis  lmplantation  For  Treating  Erectile  Dysfunction:  lnitial  Experience  Of  A  Single Surgeon in 26 Patients.  16th Congress Of The European Society For Sexual Medicine (Poster)

 • Söylemez   Halük,Penbegül  Necmettin,Hatipoğlu  Namik   Kemal,Bodakçi   Mehmet Nuri,  Bozkurt  Yaşar,Atar  Murat,Sancaktutar  Ahmet  Ali,Yildirim  Kadir  (2012).    Our  lnitial Experience   On   Laparoscopic   Transperitoneal   Pyeloplasty..      30th   World   Congress   Of Endourology & Swl (Poster)

 • Sancaktutar  Ahmet  Ali,Adanur  Şenol,Reşorlu  Berkan,Tepeler  Abdulkadir,Ziypak Tevfik,Atar    Murat,Bozkurt    Yaşar,Penbegül   Necmettin,Bodakçi   Mehmet    Nuri,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namik Kemal,Hatipoğlu Namik Kemal,Söylemez Halük,Yildirim Kadir (2012).   Endourologic  Management  Of  Pediatric  Forgotten  Stents:  22 Patients From 4 Clinics.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Dağgülli Mansur,Söylemez Halük,Bodakçi Mehmet Nuri,Bozkurt Mehtap,Göçmez Cüneyt,Bozkurt    Yaşar,Hatipoğlu   Namik Kemal,Atar    Murat,Penbegül   Necmettin, Sancaktutar  Ahmet Ali (2014).   lncreased Risk Of  Erectile Dysfunction Of Associated With Pregabalin  in The Treatment  Of Neuropathic Pain.   16th Congress  Of The European Society Far Sexual Medicine (Poster)
   

 • Bozkurt  Yaşar,Söylemez  Halük,Atar  Murat,Sancaktutar  Ahmet  Ali,Penbegül Necmettin,Hatipoğlu Namik Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Evsen Mehmet Siddik (2012). Ureteroscopy Is An Effective And Safe Treatment Modality Far Pregnant And Nan- Pregnant Patients: A Comperative Study.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Bozkurt  Yaşar,Dağgülli Mansur,Bodakçi  Mehmet  Nuri,Söylemez  Halük,Bozkurt Mehtap,Sancaktutar  Ahmet  Ali,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Özbey  İsa (2014). Antioxidant  Effects  Of  Pomegranate  Extract  Against  Methotrexate  lnduced Testicular  lnjury in Rats.   16th Congress Of The European Society Far Sexual Medicine (Sözlü Bildiri)

 • Söylemez Halük,Sancaktutar Ahmet Ali,Altunoluk Bülent,Atar Murat,Hatipoğlu Namik Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar (2012).  A Practical Way To Protect Pediatric Patients' Gonads From lonizing Radiation Exposure During Percutaneous Nephrolithotomy.  30th World Congress Of  Endourology & Swl (Poster)

 • Hatipoğlu Namik Kemal,Evliyaoğlu Osman,Bodakçi Mehmet Nuri,Atar Murat,Penbegül Necmettin,Söylemez Halük,Sancaktutar Ahmet Ali,Bozkurt Yaşar,Çakmakçi Süleyman (2012).  Antioxidant Signal And Kim-1 Levels in Eswl lnduced Kidney lnjury.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Sözlü Bildiri)

 • Hatipoğlu Namik Kemal,Söylemez Halük,Sancaktutar Ahmet Ali,Bozkurt Yaşar,Atar Murat,Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet Nuri,Çakmakçi Süleyman (2012).  Is Possible Maximum Success  With Minimal Radiation During Eswl.  30th World Congress Of Endourology & Swl (Poster)

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Önder Hakan,Bozkurt Yaşar,Atar Murat, Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namik Kemal (2012).  Radiation- Free Percutaneous Nephrostomy Performed On Neonates, İnfants, And Preschool- Age Children. 30th World Congress Of Endourology  &  Swl (Poster)

 • Tala Yıldırım Tuba,Yıldırım Kadir,Acun Kaya,Hatipoğlu Namık Kemal,Dağgülli Mansur,Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri (2014).  Effect Of Gıngıvıtıs, Perıodontıtıs, And Halıtosos On Female Sexual Dysfonctıon:.  16th Congress OfThe European Society Far Sexual Medicine (Poster)

 • Dağgülli Mansur,Bodakçi Mehmet Nuri,Bozkurt Mehtap,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Sancaktutar Ahmet Ali (2014).  Protectıve Effect Of Carvacrol Agaınst Methotrexate-lnduced Testıcular Toxıcıty in Rats.  16th Congress OfThe European Society Far Sexual Medicine (Poster)


     Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler


     Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Bodakçi Mehmet Nuri, Bozkurt Yaşar,Atar Murat,Hatipoğlu Namik Kemal,Penbegül Necmettin,Soylemez Haluk,Sancaktutar Ahmet Ali,Yildirim Kadir,Büyükbayram Hüseyin (2012).  The results of transrectal prostate biopsy in patients with low levels of prostate specific antigen.  Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, 39(2), 238-241., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0134

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namik Kemal,Dağgülli Mansur,Utangaç Mehmet Mazhar,Çetin Çakmak Mehmet Guli,Hatipoğlu Nebahat,Söylemez Haluk (2014). Etiological factors of psoas abscesses.  Journal of Clinical and Experimental lnvestigations, 5(1),59-63., Doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0360

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namik Kemal,Penbegül Necmettin,Atar Murat, Dağgülli Mansur,Erdamar Hüseyin (2014).  The value of procalcitonin in the diagnosis of acute scrotum.    The New Journal of Urology-Yeni Üroloji Dergisi, 9(2), 30-35.

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namik Kemal,Uğur Firat,Penbegül Necmettin,Atar Murat (2014).  A case ofa  scrotal mesenteric cyst.  Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi, 41(1), 214-216., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0402

 • Hatipoğlu Namik Kemal,Penbegül Necmettin,Söylemez Haluk,Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri (2014).  Our laparoscopic radical nephrectomy experiences.  Dicle Medical Journal, 41(4), 732-737., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0508).

 • Penbegül Necmettin,Celik Hilmi,Palanci Yilmaz,Yildirim Kadir,Atar Murat,Hatipoğlu Namik Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri (2013).  Prevalence of enuresis nocturna among primary school children living in Diyarbakır.  Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 39(2), 101-105., Doi: 10.5152/tud.2013.021

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Ziypak Tevfik,Adanur Şenol,Söylemez Haluk,Hamidi Cihad, Bozkurt Yaşar,Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri (2012).  A questionnaire study about gonadal shield use of urologists.  Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, 39(4), 485-491., Doi:10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0187

 • Hatipoğlu Namik Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin,Söylemez Haluk, Sancaktutar Ahmet Ali,Atar Murat,Daggulli Mansur,Bozkurt Yaşar (2014). Our experiences on retrograde intrarenal surgery.  Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi, 41(1), 95-98., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0380

 

 • Penbegül Necmettin,Kilinç Faruk,Yildirim Kadir,Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri, Hatipoğlu Namik Kemal,Tuzcu Alparslan (2012).  Laparoscopic adrenalectomy: Our clinical experiences with the first 10 patients.  Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, 39(4), 567- 570., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0202

 

 • Onur Ahmet Rahmi,Bodakçi Mehmet Nuri,Firdolaş Fatih,Orhan İrfan,Gödekmerdan Ahmet,Ardiçoğlu Arslan (2005).  Lökospermili ve İdiyopatik Oligoastenospermik İnfertil Hastalarda Sitokinlerin Rolü. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 31(2), 197-205., Doi: 10.5152/tud.2011.065

 

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Atar Murat,Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet Nuri,Gümüş Hatice (2011).  Effectiveness of 4.5 F semirigid ureteroscope (Mini-URS) in the management of ureteral stones in children younger than 3 years of age.  Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 37(4), 335-340., Doi: 10.5152/tud.2011.065

 

 

 • Hatipoğlu Namik Kemal,Penbegül Necmettin,Söylemez Haluk,Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri (2012). Urological laparoscopic surgery: Our experience of first 100 cases in Dicle University.  Journal of Clinical and Experimental lnvestigations, 3(1), 44-48., Doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0109

 • Atikeller Mustafa Kemal,Geçit İlhan,Oğraş Mehmet Sezai,Bodakçi Mehmet Nuri,Ergin Ertürk (2001).  Pelvis Renalis Tümörleri ve Tedavi Yaklaşımları.  F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 15(3), 485-488.

 

 • Dede Onur,Utangac Mazhar,Dağgülli Mansur,Hatipoğlu Namik Kemal,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri (2015).  A case of micro-percutaneous nephrolithotomy with a macro complication.   Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, Doi: 10.5152/tud.2015.48897

 • Atikeller Mustafa Kemal,Geçit İlhan,Bodakçi Mehmet Nuri,Ergin Ertürk,Şenol Fatih Ahmet,Oğraş Mehmet Sezai {2001).   Hastane Şartlarında ve Dışında Yapılan Sünnetlerde En Sık Karşılaşılan Komplikasyonlar. F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 15 (3), 477-479

        Diğer yayınlar

        Projeler

 • 3D HD GÖRÜNTÜLEMENİN LAPAROSKOPİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ, BAP, Araştırmacı 2014-2014

       İdari Görevler

       Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Androloji Derneği 2002

 • Türk Üroloji Derneği 2004

 • Endoüroloji Derneği 2006

 • İnkontinans Derneği

         Ödüller

KATILDIĞI KONGRE VE ORGANİZASYONLAR

         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • Hatipoğlu  Namık  Kemal,Çakmakçı Süleyman,Bodakçi Mehmet  Nuri,Atar Murat, Penbegül Necmettin,Söylemez Halük,Sancaktutar Ahmet Ali,Bozkurt Yaşar (2013). Perkütan Nefrostomi Ve Eş Zamanlı İdrar Kültürlerinin Karşılaştırması.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Dur Seyma,Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri,Söylemez Halük, Penbegül Necmettin,Yıldırım Kadir,Hatipoğlu Namık Kemal (2013).  Üreteral Stentlerden Dj Stent Olur Mu? 7 Yıllık Deneyimlerimiz.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Yıldırım Kadir,Söylemez Halük,Hatipoğlu Namık Kemal, Bozkurt Yaşar, Bodakçi Mehmet Nuri, Dur Seyma, Alan Cem,Penbegül Necmettin (2013). 3 Yaşındaki Bir Erkek Çocukta Mesane Taşının Mikroperk Yöntemiyle Tedavisi.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Atar Murat,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar,Söylemez Halük,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Dur Seyma (2013).  Pediatrik Ürolojide Asara(As Short As Reasonably Achiveable) Prensibi Ve Perkütan Nefrostomide Gri Branül İle Akses Sağlanması.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Sancaktutar AhmetAli,Atar  Murat,Çakmakçı Süleyman,Yıldırım Kadir (2013).   Microsheath Far Microperc: 14 Gauge  Angiocath.   10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Çakmakçı  Süleyman,Atar  Murat,Bodakçi  Mehmet  Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal, Söylemez  Halük,Bozkurt  Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Penbegül Necmettin (2013). Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemez Halük,Yıldırım Kadir,Atar Murat,Bozkurt  Yaşar,Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet  Nuri (2013).  7 Aylık İnfantta Sağ Böbrek Taşına Mikroperk Ameliyatı: Literatürde En Küçük Vaka.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Sancaktutar Ahmet Ali,Atar Murat, Penbegül Necmettin,Söylemez Halük,Bozkurt  Yaşar  {2013).   Pediatrik Mesane Taşlarının Tedavisinde Mikroperkütan Sistolitotripsi.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Penbegül Necmettin,Kılıç Faruk,Yıldırım Kadir,Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri, Hatipoğlu Namık Kemal,Tuzcu Alparslan (2013).  Laparoskopik Adrenalektomi: İlk 15 Hastadaki Deneyimlerimiz.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Yıldırım Kadir,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Atar Murat,Penbegül Necmettin,Söylemez Halük,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Fırat Uğur, Türkçü Gül (2013).  Transrektal Prostat Biyopsi Sonuçlarımız: 210 Hastada.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Sancaktutar  Ahmet  Ali,Yıldırım  Kadir,Bozkurt  Yaşar,Bodakçi  Mehmet  Nuri, Hatipoğlu  Namık  Kemal,Penbegül Necmettin,Söylemez Halük,Atar  Murat  (2013). Pediatrik Yaş Grubunda Ultra-Mini Pnl: Dicle Üniversitesi Deneyimleri.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin,Söylemez Halük, Sancaktutar  Ahmet  Ali,Bozkurt  Yaşar,Atar  Murat,Alan Cem (2013).  Retrograd intrarenal Cerrahi Deneyimlerimiz.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Sancaktutar Ahmet Ali,Tepeler Abdulkadir,Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Söylemez Halük,Sılay Mesrur Selçuk,İstanbulluoğlu Mustafa Okan,Armağan Abdullah (2013).  Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisinde Şok Dalga Litotripsi Ve Mikroperkütan Nefrolitotominin Karşılaştırması.

 • Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Bodakçi Mehmet Nuri,Bayram Kolcu,Yıldırım Kadir,Penbegül Necmettin,Hatipoğlu Namık Kemal,Atar Murat (2013). 5 Yaşındaki  Bir  Çocuk Hastada Ultra-Mini Pnl Vakası.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Bozkurt Yaşar,Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi  Mehmet  Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Yıldırım Kadir  (2013).   Böbrek Tümörü Tedavisinde Laparoskopik Radikal Nefrektomi: Cerrahi Deneyimlerimiz.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Penbegül Necmettin,HatipoğluNamık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Söylemez Halük, Atar Murat,Sancaktutar Ahmet Ali,Bozkurt Yaşar (2013).  Çocuk Hastada Peruktan Nefrolitotomi Sonrası Gelişen Kolon Perforasyonu Ve Tedavisi.   10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 •  Buldu İbrahim,Hatipoğlu Namık Kemal,Tepeler Abdulkadir,Kaynar Mehmet,Akçay Muzaffer,Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin,İstanbulluoğlu Mustafa Okan, Armağan Abdullah (2013).  Yaşlı Hasta Popülasyonunda Pnl Deneyimlerimiz.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Atar Murat,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi  Mehmet Nuri,Sancaktutar Ahmet Ali, Penbegül  Necmettin,Bozkurt Yaşar,Söylemez Halük,Çakmakçı Süleyman  (2013). Pediatrik Yaş Grubunda Mikroperkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz.  10. Ulusal Endouroloji Kongresi

 • Dağgülli Mansur,Penbegül Necmettin,Dede Onur,Utangaç Mehmet Mazhar,Bodakçi Mehmet  Nuri,Atar  Murat,Hatipoğlu Namık  Kemal,Sancaktutar Ahmet Ali (2015). Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Akut Böbrek Hasarını Değerlendirmede Potansiyel İdrar Bıomarkırları. 11.Endoüroloji Kongresi

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Utangaç  Mehmet Mazhar,Dağgülli Mansur,Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül  Necmettin,Hatipoğlu Namık  Kemal,Dede  Onur,Atar  Murat (2015). Pediatrik  Pnlde  Yeni  Dizayn  Edilen  Bir  Set  St  Pedıset  7  Aylıkk  Bir  İnfantta Ultrasonık Eswl'de Bile Odaklanamayan Renal Pelvisteki 13 Mm'lık Bir Taşa Ultra Mini Perkütan Cerrahisi.  11. Endoüroloji Kongresi

 • Penbegül Necmettin,Dede Onur,Utangaç Mehmet Mazhar,Dağgülli Mansur,Bodakçi Mehmet Nuri,Bozkurt  Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Atar  Murat (2015).  Çapraz Ektopik Böbreğe Laparoskopık Nefrektomi.  11. Endoüroloji Kongresi

 • Sancaktutar  Ahmet Ali,Utangaç  Mehmet Mazhar,Dede Onur,Bodakçi Mehmet Nuri, Penbegül  Necmettin,Hatipoğlu Namık  Kemal,Atar  Murat,Dağgülli Mansur  (2015). İnfantlarda  Minyatürize Ekstrakorporeal Dismembred Pyeloplasti Sonuçlarımız.

 • Endoüroloji Kongresi

 • Dede Onur,Dağgülli Mansur,Utangaç Mehmet Mazhar,Yüksel Hatice,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık  Kemal,Penbegül Necmettin,Sancaktutar Ahmet  Ali (2015). Urınary  Expressıon  Of  Acute  Kıdney  lnjury  Bıomarkers  in  Patıents  After Retrograde  lntrarenal  Surgery:  it  Is A  Prospectıve,  Controlled  Study.   11. Endoüroloji Kongresi

 • Dağgülli Mansur,Penbegül Necmettin,Dede Onur,Utangaç Mehmet Mazhar,Bodakçi Mehmet  Nuri,Atar  Murat,Hatipoğlu Namık  Kemal,Sancaktutar  Ahmet Ali  (2015). Minimal İnvazıv Perkütan Nefrolitotomi: <l  Yaş Bebeklerde Böbrek Taşı İçin Etkili Bir Tedavi: Tek Merkez Deneyimi.  11. Endoüroloji Kongresi

 • Penbegül Necmettin,Dağgülli Mansur,Dede Onur,Utangaç Mehmet Mazhar,Hatipoğlu Namık Kemal,Bozkurt  Yaşar,Bodakçi  Mehmet Nuri,Sancaktutar Ahmet  Ali (2015). Pediatrik Mıcroperc'de Alternatif Drenaj Tekniği Çift Angıocath.  11. Endoüroloji Kongresi

 • Akbulut Fatih,Tok Adem,Penbegül Necmettin,Dağgülli Mansur,Yıldırım Bilal,Adanur Şenol,Gürbüz Gökhan,Çelik Hüseyin,Utangaç Mehmet Mazhar,Dede Onur,Bodakçi Mehmet Nuri,Sarıca Kemal (2015).  Colon Perforatıon Related To Percutaneous Nephrolıthotomy From Dıagnosıs To Treatment.  11. Endoüroloji Kongresi

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Utangaç Mehmet Mazhar,Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet Nuri,Dede Onur,Dağgülli Mansur,Atar  Murat (2015).   Pediatrik Perkütan Taş Cerrahisinde Yeni Bir Set St Pedıset Ve 23 Olgudakı Etkinliği.  11. Endoüroloji Kongresi

 • Onur  Ahmet  Rahmi,Orhan  İrfan,Semerciöz Atilla,Bodakçi Mehmet  Nuri (2002). İnfertil Hastalarda Seminal Plazma İnterlökin-1 Beta,İl-6 Ve İl-8 Düzeyleri.  17. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Semerciöz  Atilla,Onur  Ahmet  Rahmi,Orhan  İrfan,Bodakçi  Mehmet  Nuri (2002). Deneysel  Varikosele  Bağlı Oluşan  Morfolojik  Değişikliklerde  Melatonin Uygulamasının Bilateral Testiküler Doku Nitrik Oksit Ve Anti-Oksidan Düzeyleri İle Olan İlişkisi.

 • Ulusal Üroloji Kongresi,

 • Şenol Fatih Ahmet,Semerciöz Atilla,Orhan İrfan,Bodakçi Mehmet Nuri,Onur Ahmet Rahmi (2002).  Orşiektomize Ratlarda Melatoninin Prostat Dokusuna Etkileri.  17. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Atar Murat,Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Bozkurt Yaşar,Penbegül Necmettin,Çakmakçı Süleyman,Yıldırım Kadir (2012). Üreter Taşı Olan Okul Öncesi Çocukların Tedavisinde 4.5f Ve 7.Sf Semirigid Urs'nin Karşılaştırılması.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Atar Murat,Bozkurt  Yaşar,Sancaktutar Ahmet  Ali,Penbegül Necmettin,Söylemez Halük,Bodakçi  Mehmet  Nuri,Hatipoğlu Namık  Kemal,Çakmakçı Süleyman  (2012). Üreter Taşı Ve Hidronefrozu Olan Gebe Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Bakteri Profili Ve Antibiyotik Duyarlılığı.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Bozkurt Yaşar,Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin, Söylemez Halük,Atar Murat,Sancaktutar Ahmet Ali,Çakmakçı Süleyman,Hatipoğlu Nebahat,Hamidi Cihad (2012).  Nadir Görülen Erkek İnkontinansı Sebebi: Üretral Divertikül.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Sancaktutar Ahmet Ali,Hatipoğlu Namık Kemal,Atar Murat, Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar,Çakmakçı Süleyman,Yıldırım Kadir (2012).  Endoskopik Vezikoüreteral Reflü Sonuçlarımız.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Bozkurt Yaşar,Bakır Salih,Fırat Uğur,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Çakmakçı Süleyman (2012).  Uzun Süreli Sildenafil Kullanımının Fare İçkulağı Üzerindeki Histopatolojik Etkisi.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Yıldırım Kadir,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Atar Murat,Çakmakçı Süleyman,Söylemez Halük (2012).  1990-1999 Yılları Arasındaki Ürogenital Tümörlerin Retrospektif  Analizi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Bozkurt Yaşar,Tekin Recep,Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Atar Murat, Penbegül  Necmettin,Hatipoğlu  Namık  Kemal,Bodakçi  Mehmet  Nuri,Çakmakçı Süleyman,Yıldırım Kadir (2012).  Yoğun Bakım Ünitesinde Üriner Katater İle İlişkili Hastane infeksiyonlarının Değerlendirilmesi.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 •  Atar Murat,Çelik Nurettin,Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Bodakçi Mehmet Nuri, Sancaktutar Ahmet Ali,Penbegül Necmettin,Hatipoğlu Namık Kemal (2012).  Trus Eşliğinde Prostat Biyopsilerinde Kinolon Profilaksisine Rağmen Gelişen Prostatitlerde Kültür Ve Antibiyogram Sonuçları.  22. Ulusal üroloji Kongresi

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar,Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal (2012).  Sistinürili Bir İnfantta 6 Aylık Unutulan Ve Taşlaşan Dj Stentin Perkütan Yolla Çıkarılması.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Bozkurt Yaşar,Söylemez Halük,Sancaktutar Ahmet Ali,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Yolbaş İlyas,Tekin Recep, Çakmakçı Süleyman (2012).  Üroloji Kliniğimiz Tarafından Takip Edilen Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyonları Ve Antibiyotik Dirençleri.   22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet Nuri, Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Kolcu Bayram,Çakmakçı Süleyman (2012).  Perkütan Nefrolitotomide Monoplanar Giriş Tekniği.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Bozkurt Yaşar,Söylemez Halük,Atar Murat,Sancaktutar Ahmet Ali,Penbegül Necmettin,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Evsen Mehmet Sıddık,Hamidi Cihad (2012).  Gebe Ve Gebe Olmayan Hastalar İçin Üreteroskopi Etkili Ve Güvenli Bir Tedavi Yöntemidir: Karşılaştırmalı Bir Çalışma.  22. Ulusal Üroloji Kongresi.

 • Bozkurt Yaşar,Atar Murat,Penbegül Necmettin,Söylemez Halük,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Sancaktutar Ahmet Ali,Fırat Uğur,Çakmakçı Süleyman, Yıldırım Kadir (2012).  Non-İskemik Açık Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Penbegül Necmettin,Yıldırım Kadir,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Atar Murat,Söylemez Halük,Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Çakmakçı Süleyman (2012).  Laparoskopik Sürrenalektomi Deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Bozkurt Yaşar,Kıbrıslı Erkan,Türkçü Gül,Bozkurt Mehtap,Yüksel Hatice,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Söylemez Halük,Penbegül Necmettin,Atar Murat, Sancaktutar Ahmet Ali (2012).  Rat Böbreklerinde Asetil Salisilik Asitin Toksisitesine Karşı Kafeik Asit Fenetil Esterin Koruyucu Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Çelik Hilmi,Penbegül Necmettin,Sancaktutar Ahmet Ali,Yıldırım Kadir,Atar Murat, Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri (2012). Diyarbakır İli Bir Grup Okul Çağı Çocuğunda Enürezis Nokturna Prevalansının Araştırılması. 22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Atar Murat,Penbegül Necmettin,Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Bodakçi Mehmet Nuri,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Yıldırım Kadir,Çakmakçı Süleyman (2012).Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Akut Faz Proteinlerinin Önemi. 22. Ulusal üroloji Kongresi. Atar Murat,Çelik Nurettin,Çakmakçı Süleyman,Penbegül Necmettin,Bozkurt Yaşar, Bodakçi Mehmet Nuri,Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemez Halük,Sancaktutar Ahmet Ali (2012). Perirenal Abse Etyolojisi Ve Spontan Perirenal Apselerde Obstrüksiyona Sekonder Kalisyel Rüptür Teoremi.   22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Bozkurt Yaşar,Yolbaş İlyas,Tekin Recep,Atar Murat,Sancaktutar Ahmet Ali,Penbegül Necmettin,Söylemez Halük,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Yıldırım Onur (2012).  Çocuklarda Toplumsal Kökenli İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Etkenleri, Antibiyotik Dirençleri Ve Mevsimsel Değişimleri.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Penbegül Necmettin,Atar Murat,Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Çakmakçı Süleyman (2012). Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Tekin Recep,Deveci Özcan,Çakmakçı Süleyman,Yıldırım Kadir,Yıldırım Onur (2012).  Pyonefroz Nedeniyle Nefrostomi Uygulanan Hastaların Bakteriyel Profili Ve İlaç Duyarlılığı.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemez Halük,Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin, Atar Murat,Bozkurt Yaşar,Sancaktutar Ahmet Ali,Kolcu Bayram,Çakmakçı Süleyman, Yıldırım Kadir (2012). İki Yaşındaki Hastada Laparoskopik Hemi-Nefrektomi: Olgu Sunumu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi)

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Batmaz İbrahim,Bodakçi Mehmet Nuri,Atar Murat,Penbegül Necmettin,Sancaktutar Ahmet Ali,Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Sarıyıldız Mehmet Akif (2012).  Fibromiyaljili Erkeklerde Cinsel Fonksiyon: Cinsel Disfonksiyona Neden Olan Faktörler Nelerdir?. 22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Atar Murat,Bodakçi Mehmet Nuri,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemez Halük,Sancaktutar Ahmet Ali,Penbegül Necmettin,Çakmakçı Süleyman (2012). Erekti! Disfonksiyon Tedavisinde Penil Protez İmplantasyonu:18 Vakadaki İlk Deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Penbegül Necmettin, Söylemez Halük,Sancaktutar Ahmet Ali,Atar Murat,Yıldırım Kadir,Çakmakçı Süleyman (2012). Düşük Psa Değeri Olan Hastalara Yapılan Trus Biyopsi Sonuçlarımız.  22. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Penbegül Necmettin,Dağgülli Mansur,Bodakçi Mehmet Nuri,Dede Onur,Utngac Mehmet Mazhar,Atar Murat,Hatipoğlu Namık Kemal,Bozkurt Yaşar (2014).   Ağır Kifoskolyozlu Hastada Bilateral Microperc Ameliyatı Literatürdeki İlk Olgu.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin,Dağgülli Mansur,Dede Onur,Utngac Mehmet Mazhar,Hatipoğlu Namık Kemal,Sancaktutar Ahmet Ali (2014).  Laparoskopık Vesıkouterın Fıstül Onarımı Olgu Sunumu.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Utngac Mehmet Mazhar,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Dağgülli Mansur,Dede Onur,Penbegül Necmettin,Hatipoğlu Namık Kemal,Söylemez Halük, Bozkurt Yaşar (2014).  Dj Stent Takılmasının Nadir Görülen Bir Komplikasyonu.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Utangaç Mehmet Mazhar,Sancaktutar Ahmet Ali,Dede Onur,Bodakçi Mehmet Nuri, Dağgülli Mansur,HatipoğluNamık Kemal,Bozkurt Yaşar,Köse Mehmet Salih (2014). Transskrotal Orşıopeksı Deneyımlerımız.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Buldu İbrahim,Tepeler Abdulkadir,Karatağ Tuna,Hatipoğlu Namık Kemal,Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin,Armağan Abdullah,İstanbulluoğlu Mustafa Okan (2014). Perkütan Nefrolıtotomı Sonuçları Yaş Gruplarına Göre Değışıyor Mu?.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Penbegül Necmettin,Utngac Mehmet Mazhar,Dağgülli Mansur,Dede Onur,Bodakçi Mehmet Nuri,Sancaktutar Ahmet Ali,Bozkurt Yaşar (2014).  Çocuk Hatada Holmium Yag Lazer İle Mesane Tümörünün Transüretral Rezeksiyonu: İlk Deneyim.  23. Ulusal Üroloji Kongresi, (Kontrol No: 1480474)

 • Bodakçi Mehmet Nuri,Penbegül Necmettin,Dağgülli Mansur,Dede Onur,Utangaç Mehmet Mazhar,Hatipoğlu Namık Kemal,Sancaktutar Ahmet Ali,Bozkurt Yaşar (2014). Retrograd Ulaşılamayan Üreter Taşına Antegrad Urs: Ultrasonık Gırış.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Dede Onur,Dağgülli Mansur,Utangaç Mehmet Mazhar,Penbegül Necmettin,Bodakçi Mehmet Nuri,Sancaktutar Ahmet Ali,Hatipoğlu Namık Kemal,Bozkurt Yaşar (2014). Perkutan Nefrolıtotomıde  Bıplanar,  Monoplanar  Aksess  Sonuçlarının Karşılaştırılması. 23. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Utngac Mehmet Mazhar,Bodakçi Mehmet Nuri,Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Dağgülli Mansur,Penbegül Necmettin, Aksoy Yılmaz (2014).  Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi İçin Dizayn Edilen Yeni Bir Set. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, (Kontrol No: 1480515)

 • Sancaktutar Ahmet Ali,Utangaç Mehmet Mazhar,Bodakçi Mehmet Nuri,Söylemez Halük,Bozkurt Yaşar,Hatipoğlu Namık Kemal,Dağgülli Mansur,Dede Onur,Penbegül Necmettin (2014).  St Pedıset Kullanarak 11 Aylık Bır lnfantta Böbrek Taşına Ultra Mını Pnl Cerrahısı.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Tepeler Abdulkadir,Buldu İbrahim,Atış Gökhan,Bodakçi Mehmet Nuri,Sancaktutar Ahmet Ali,Sılay Mesrur Selçuk,Dağgülli Mansur, İstanbulluoğlu Mustafa Okan,Gürbüz Cenk,Armağan Abdullah,Çaşkurlu Turhan (2013).  Türkiyede Böbrek Taşı Tedavisinde Mikroperkütan Nefrolitotomi. Büyük Üroloji Buluşması-1

 • Hatipoğlu Namık Kemal,Sancaktutar Ahmet Ali,Bodakçi Mehmet Nuri,Dağgülli Mansur,Atar Murat,Penbegül Necmettin,Yıldırım Kadir (2013).  Mikro-Pnl Makro Komplikasyon.  Büyük Üroloji Buluşması-1

DERNEK VE KURULUŞ ÜYELİKLERİ

 • Avrupa Üroloji Derneği

 • Türk Üroloji Derneği

 • Türk Androloji Derneği

 • Endoüroloji Derneği

 • İnkontinans Derneği

 • Türk Tabipler Birliği

bottom of page